วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

นำร่องถนนบุญวาทย์ ดึงสายเคเบิลลงดิน


กิตติภูมิเดินหน้าลุยนำสายเคเบิลลงดิน ตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้   ร่วมมือกับ กฟภ.แห่งประเทศไทย เลือกถนนบุญวาทย์นำร่องระยะทาง 1.46 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 120 ล้านบาท เทศบาลจ่ายเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ อีกส่วน กฟภ.สนับสนุนงบ  เตรียมรับฟังความคิดเห็นประชาชนวันที่ 25 ส.ค.นี้ เพื่อนำเข้าแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า  เทศบาลนครลำปางจะดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์)   ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการนำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน พร้อมออกแบบเสาไฟฟ้าและแสงสว่างแบบไร้สาย  เพื่อให้ความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของนครลำปางบริเวณถนนบุญวาทย์  ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่นำเข้าสู่เขตเมืองเก่าปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือน 

เหตุที่เลือกถนนบุญวาทย์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครลำปาง และพบว่าถนนบุญวาทย์เป็นย่านเศรษฐกิจที่เหมาะสมจะใช้เป็นถนนนำร่องในการดำเนินการดังกล่าว และเป็นศูนย์กลางที่เข้าไปสู่ตัวเมืองลำปาง  ความยาวประมาณ 1,460 เมตร ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร  ถึงแยกถนนช้างเผือก ต.สวนดอก หรือแยกวัดป่าดั๊วะ  โดยงบประมาณดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เทศบาลรับผิดชอบ 40 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 31 ล้านบาท  อีกส่วนจะเป็นงบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนมาอีก 60 เปอร์เซ็นต์  ประมาณ 80 ล้านบาท  โครงการนี้รวมแล้วคาดว่าใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท  เป็นความโชคดีของคนลำปางที่สามารถประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้สำเร็จ และได้งบประมาณในส่วนนี้มา  เราถือว่าเป็นเทศบาลอันดับท้ายๆที่ทำเรื่องการนำสายไฟลงใต้ดิน  ซึ่งหลายจังหวัดมีการทำมาหลายแห่งแล้ว  เบื้องต้นที่ได้คุยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งใจไว้ว่าจะทำโครงการร่วมกันทำให้ได้ปีละ 1 เส้นทาง  เตรียมการไว้ 7 ปี

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อไปว่า  การดำเนินการเรื่องนี้ ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้มีระบบระเบียบในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ เทศบาลจะจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสองฝั่งของถนนในวันที่ 25 ส.ค. 58 นี้  เพื่อเตรียมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมสภา ตั้งเป็นงบประมาณประจำปี 2559

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง  เสียง และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างปัญหาสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ  ซึ่งได้มีมาตรการป้องกันผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างไว้ในเบื้องต้น โดยจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง กำหนดเวลาและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำเป็นระยะ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อลดเขม่าหรือควันจากท่อไอเสีย จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้าง ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถ/ควบคุมการจราจรบริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ  เพื่อหลีกเลี่ยงให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  นายกเทศมนตรี กล่าว.

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1042 วันที่ 21 - 27  สิงหาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์