วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ป.ป.ช.ลำปางแถลงผลงาน1ปี มีแต่ตัวเลข


ป.ป.ช.ลำปางแถลงข่าวรอบ 1 ปี แจ้งแค่ตัวเลขรับร้องเรียน ระบุส่วนใหญ่เป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เผยข้อมูลอื่น หากต้องการทราบให้ตรวจสอบทางเว็บไซด์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวถึงผลการทำงานในส่วนของ จ.ลำปางในรอบ 12 เดือน ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 ที่ผ่านมา โดยมีนายศาตปัญญ์ สีดานนท์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนผู้เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ลำปาง เป็นประธานแถลงผลงาน 

นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ กล่าวว่า  ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ลำปางในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2558  ได้มีการดำเนินการหลายด้าน ซึ่งด้านการปราบปรามทุจริต มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหารวม 125 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จรวม 58 เรื่อง อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 67 เรื่อง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเรียนการกระทำผิดในเรื่องของการสมยอมราคาหรือฮั้วประมูล งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  และกรณีกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ดังนั้นทาง ป.ป.ช.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในเรื่องนี้ขึ้น ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปาง อาคารศาลาประชาคม (ศาลากลางเก่า) ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง ด้วย

นายศาตปัญญ์ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีบัญชีที่รับเข้ามา 2,069 บัญชี ตรวจเสร็จแล้ว 1,781 บัญชี คงเหลือ 281 บัญชี  ส่วนด้านการป้องกันการทุจริต ในรอบปีที่ผ่านมา ป.ป.ช.ลำปาง ได้จัดกิจกรรม ครอบครัว อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชั่น ,โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในถสาบันการศึกษา , โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ,บรรยายให้ความรู้แก่ อสม. เรื่องกฎหมาย เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกรณีเรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 58 เรื่อง ขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดได้หรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง ทาง รักษาการ ผอ.ป.ป.ช.ลำปาง กล่าวว่า  ทาง ป.ป.ช.ลำปาง มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ และแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อส่งให้กับทาง ป.ป.ช.กลางพิจารณา ซึ่งขั้นตอนยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดในเชิงลึกได้  

เมื่อสอบถามถึงเรื่องการร้องเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่สิ้นสุดขั้นตอนของทาง ป.ป.ช.กลางแล้ว มีเรื่องใดพอจะยกตัวอย่างได้บ้าง ทาง ผอ.ป.ป.ช.ลำปาง ได้แจ้งให้ทางผู้สื่อข่าวว่า สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซด์ของ ป.ป.ช.ได้เอง แต่เมื่อผู้สื่อข่าวเข้าทางเว็บไซด์เพื่อตรวจสอบเรื่องที่ต้องการทราบ ก็ไม่พบข้อมูลแต่อย่างใด

นอกจากนั้น เรื่องการร้องเรียนที่แยกเป็นรายอำเภอ พบว่า ที่ อ.วังเหนือ มี 7 เรื่อง  อ.แจ้ห่ม 2 เรื่อง อ.เมืองปาน 4 เรื่อง  อ.ห้างฉัตร 6 เรื่อง อ.เสริมงาม 2 เรื่อง  อ.สบปราบ 5 เรื่อง อ.แม่ทะ 7 เรื่อง อ.เถิน 1 เรื่อง  อ.แม่พริก 4 เรื่อง  อ.งาว 1 เรื่อง อ.แม่เมาะ 7 เรื่อง อ.เมือง 50 เรื่อง  ส่วน อ.เกาะคา ไม่มีเรื่องร้องเรียน  จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งเป็นเขตของ อ.เกาะคา เหตุใดจึงไม่มีบรรจุอยู่ในข้อมูลของ ป.ป.ช.  เมื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีต่างๆก็ได้รับคำตอบว่าให้ติดตามจากในเว็บไซด์ของสำนักงาน ป.ป.ช.ด้วยตนเอง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1054 วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์