วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ป.ป.จ.เสียของ


งมีน้อยคนที่จะตอบเหตุผลในการมีอยู่ของ ป.ป.จ. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดได้  แม้แต่ตัว ปป.จ.เอง  เพราะนอกจากความรู้สึกว่ามีบทบาทและความสำคัญที่คนอื่นต้องยำเกรง เพราะกลัว ป.ป.จ.จะไปเล่นงานตรวจสอบทุจริต โดยเฉพาะนักการเมืองต่างขั้วแล้ว

เหตุผลอื่นในการขยายขอบเขต บทบาทหน้าที่ ของ ป.ป.ช.ใหญ่ มาเป็น ป.จ.จ.ไม่มี

แน่นอนว่าคนดีที่ตั้งใจจะเข้ามาทำงาน คล้ายเป็นผู้ตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่นที่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนี้ คงพอมีบ้าง แต่คงไม่มากพอที่จะไปคัดง้างกับข้าราชการ และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่  นอกจากนั้น คนที่ตั้งใจจะทำงาน โดยมีความรู้ความเข้าใจในงานของตนเองอย่างถ่องแท้นั้น น่าจะหายาก ดู ป.ป.จ.ลำปาง และวิธีการทำงาน  วิธีแสดงผลงานเป็นตัวอย่าง

ในการแถลงข่าวของ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ที่ดูเหมือนมีผลงานมากมาย แต่มีเนื้องานเพียงน้อยนิด เพราะส่วนน้อยนั้น ถูกซ่อนอยู่ในผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครบรอบ 9 ปี  ซึ่งเป็นเรื่องของ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ที่เป็นการแถลงซ้ำกับ ป.ป.ช.ที่ได้แถลงต่อสื่อมวลชนในส่วนกลางไปแล้ว

“ม้าสีหมอก”ทำงานข่าวในเมืองใหญ่มาเกือบสี่สิบปี ทำข่าว ป.ป.ช.มาหลายร้อยหน  ข่าวตัวเลข สถิติ ที่ไม่ได้ย่อย ไม่ได้แยกแยะให้เห็นประเด็นชัดเจนเช่นนี้ แม้แต่หนังสือพิมพ์ส่วนกลางก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์  ดีที่สุดคือเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการทำหนังสือรายงานประจำปี ของ ป.ป.ช.เท่านั้น

เช่นเดียวกัน ผลงานของ ป.ป.ช.ลำปาง ที่แสดงด้วยตัวเลข โดยไม่ตอบ หรือไม่มีความรู้ที่จะตอบคำถามที่เป็นสาระสำคัญของงาน เช่นนี้ไม่มีความจำเป็นต้องจัดแถลงข่าว ให้เปลืองเวลา เสียงบประมาณ ทำเป็นเพียงจดหมายข่าว หรือ press release ก็เพียงพอ

จะบ้านนอก หรือเมืองกรุง ความสนใจของผู้คนก็ไม่ได้แตกต่างกัน คนกรุงเทพอยากรู้ว่าคดีหมิ่นสถาบันอันอื้อฉาว ที่เกี่ยวพันกับเรื่องทุจริต มีระดับบิ๊กๆคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง คนลำปางก็อยากรู้ความคืบหน้าคดีทุจริตจัดซื้อต้นมะเยาหิน ที่นางสุณี สมมี อดีตนายกฯอบจ.ลำปาง ซึ่งถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา 44 สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ทั้งที่เหตุเกิดที่ ที่ทำการ อบจ.ลำปาง ซึ่งตั้งอยู่เกาะคา แต่อำเภอเกาะคา เป็นอำเภอเดียวที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเลย

ประสิทธิภาพของ ป.ป.จ.และคำถามสำหรับการมีอยู่ ของป.ป.จ.เป็นข้อมูลสำคัญ ที่สนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศ คสช. ฉบับที่72/2557 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยลดบทบาทและอำนาจ ของป.ป.จ.ลง และชะลอการสรรหา ป.ป.จ.ในส่วนที่ยังไม่ได้เลือกไว้ก่อน

หน้าที่ ที่เหลืออยู่ของ ป.ป.จ. ได้แก่ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบการทุจริต

โดยดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลทุกภาคมีส่วนร่วมในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต รวมทั้งพิจารณาเสนอมาตรการความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หากหน้าที่มีเพียงนี้ ความสามารถแม้แต่การสื่อสารให้คนเข้าใจการทำงานของ ป.ป.จ.มีเท่านี้ ก็สมควรยุบ ป.ป.จ.เสียทั้งหมด

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1054 วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์