วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุ่ม 100ล้าน ลอกอ่างแม่เมาะ


อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ 100 ล้าน  กฟผ.แม่เมาะ หนุนงบปรับปรุงเพื่อการอุปโภคบริโภค ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะดูแลรักษา ปรับภูมิทัศน์ สร้างไบค์เลนรอบอ่าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 58  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการอ่างสวยน้ำใสร่วมใจพัฒนา เพื่อชุมชนแม่เมาะ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ บ้านเมาะสถานี หมู่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2  นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอแม่เมาะ รวมพิธีเปิดงาน

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2   กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำเริ่มก่อสร้างปี 2503 โดยกรมชลประทาน เพื่อใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน และการเกษตรในพื้นที่  น้ำที่ไหลเข้าอ่างจะมาจาก กฟผ.สวนหนึ่ง และชุมชนส่วนหนึ่ง เมื่อระยะเวลานานขึ้นทำให้อ่างตื้นเขิน ศักยภาพของอ่างที่จะนำมาใช้ประโยชน์ลดลง กฟผ.มุ่งมั่นดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีการทำความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่เมาะในการดูแล พัฒนารักษาอ่างเก็บน้ำให้มีความสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งเพิ่มอาชีพเสริมในเรื่องของการประมง

แผนการพัฒนา เดิมอ่างแห่งนี้เป็นอ่างปิด เมื่อเกิดตะกอนสะสมทำให้การขุดลอกลำบาก จึงต้องพร่องน้ำออกทั้งหมดถึงจะทำได้   มาตรการที่ทำไว้คือทำสะดืออ่างเพื่อระบายตะกอนที่สะสมออกได้ โดยไม่ต้องพร่องน้ำ ทำให้สามารถดูแลอ่างเกี่ยวกับการสะสมตะกอนได้เป็นอย่างดี ลดการตื้นเขินลงไป  ส่วนที่สองคือ การขุดลอก เพื่อเพิ่มศักยภาพของอ่างให้ดีขึ้น ปริมาณกักเก็บที่คาดว่าจะทำได้คือประมาณ ล้านลูกบาศก์เมตร ความกว้างของอ่างคือ 400 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 3 เมตร  ทำการยกประตูระบายน้ำให้สูงขึ้น เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น  ส่วนที่สาม คือ การร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ พัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อไปคิดว่าจะพัฒนาให้ประชาชนและที่อื่นๆ มาเที่ยวที่นี่

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวต่อไปว่า  งบประมาณที่ใช้ในการทำสะดืออ่าง 10 ล้านบาท ขุดลอกอีก 95.75 ล้านบาท  ในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างนั้นจะเป็นการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งงบประมาณมาสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากเทศบาลตำบลแม่เมาะด้วย งานนี้ประมาณการไว้ว่ากลางปี 59 จะเสร็จสมบูรณ์ แต่หากกักเก็บน้ำได้น่าจะเป็นช่วงปลายปี 58 นี้            

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเกษตร เป็นน้ำใช้การอุปโภคบริโภคแล้ว ยังจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำ มีเส้นทางปั่นจักรยานได้ระยะทางรวม 6 ก.ม.  ในฤดูฝนปีหน้าคิดว่าจะมีน้ำเต็มอ่าง ให้ประชาชนมีน้ำใช้ได้อย่างเต็มที่ และรอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งในโอกาสต่อไป

นายชูชีพ บุญนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ กล่าวว่า หลังจากปรับปรุงอ่างเรียบร้อยแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว เพราะในอนาคตจะมีโครงการที่คิดไว้กับผู้นำชุมชน จะทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามเหมือนเดิม มีดอกบัวบานสะพรั่ง มีสัตว์น้ำหลายชนิด คิดว่าถ้าเสร็จภายในปีนี้ ทางเทศบาลจะประสานงานกับ กฟผ. และหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประโยชน์กับชาวลำปาง  ด้านการเกษตรมีหลายหมู่บ้านที่จะได้ใช้น้ำจากอ่างแห่งนี้ เช่น หมู่ 1 บ้านห้วยเป็ด , หมู่ 3 บ้านหางฮุง , หมู่ 6 ห้วยคิง และ ถ้าตั้งปั๊มขึ้นไปได้ หมู่ 2 บ้านเวียงสวรรค์ ก็จะได้ใช้อีก การฟื้นอ่างเก็บน้ำนี้ขึ้นมาเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1057 วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์