วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4ผลิตภัณฑ์ลำปางเข้าชิงโอทอปซิตี้


คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ คัดเลือกสุดยอด 10 ผลิตภัณฑ์เด่นระดับภูมิภาค Top Ten of OTOP City 2015 จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเข้าประกวดในงาน OTOP City 2015 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 23 – 30 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ ธ.ค.58 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ(กอ.นตผ.) ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ คน ร่วมกันคัดเลือกสุดยอด 10 ผลิตภัณฑ์เด่นระดับภูมิภาค Top Ten of OTOP City 2015 จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  เพื่อส่งเข้าประกวดในงาน OTOP City 2015 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระว่างวันที่ 23 – 30 ธ.ค. 58 นี้ 

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพจัดประกวด 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Top Ten of OTOP City 2015 เพื่อสร้างสีสันและเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP CITY 2015 และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างช่องทางตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวดแบ่งออกเป็น ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งคณะกรรมการประกวดจะคัดเลือกจาก 170 ผลิตภัณฑ์ให้เหลือประเภทละ 10 ผลิตภัณฑ์ ประเภท รวม 50 ผลิตภัณฑ์ในส่วนของภาคเหนือเพื่อส่งเข้าประกวด

สำหรับสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปางที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ระดับภูมิภาค เข้าประกวดระดับประเทศ มี ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวแต๋น กลุ่มผู้ผลิต หสม.ข้าวแต๋นทวีพรรณ 2. เห็ดกรอบปรุงรส กลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ 3. ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ได้แก่ Collection สมาธิ กลุ่มผู้ผลิต หจก.เล็กเซรามิก และ 4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ครีมไพล กลุ่มผู้ผลิต สมุนไพรพรรณทิพย์โอสถ

ทั้งนี้ รางวัลการประกวด ToP Ten of OTOP City 2015 ระดับประเทศ ในแต่ละประเภท จำนวน ประเภท รางวัลที่ จะได้รับ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลที่ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลที่ 6 – 10 ทุกประเภทจะได้รับใบประกาศ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง โดยผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านจะต่อยอดให้มีช่องทางการตลาดมากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการได้ไปชมงาน ToP Ten of OTOP City 2015 เพราะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง หรือจะซื้อไปเป็นของฝากปีใหม่ โดยสินค้าต่างๆ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และถือเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยด้วย

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1058 วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์