วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

'ชุมชนคนแม่เมาะ' ลุ้นรางวัล สิทธิมนุษยชน


“ลานนาโพสต์” เข้ารอบลุ้นรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558   ชิงกับ นสพ.ปักษ์ใต้ทูเดย์  ประกาศผล 28 ม.ค. 59 

หลังจากที่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งทำงานสื่อสารสาธารณะกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  จึงได้จัดประกวดเพื่อมอบ รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2558 (Media Awards 2015) เพราะเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง สื่อทำหน้าที่เป็นครูที่ดีในการร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น  จึงต้องการสร้างกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำงานอย่างหนักในการนำเสนอข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดมอบผลงานรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษชน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคม และสื่อมวลชนจะได้มีพลังในการยืนหยัดที่จะทำงานเพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป  โดยมีการประกวดทั้งหมด ประเภทรางวัล  คือ  ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ  , ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที) , ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่น (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)   และข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 58  ที่ผ่านมา  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดโผผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่เข้าชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 (Media Awards 2015) จากผู้เข้าชิง 5 ประเภท   โดยมีผลงานที่ผ่านเข้าชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ผู้เข้าชิง ได้แก่   บทความ "หมอชายแดน แสงสุดท้ายคนชายขอบ" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   และบทความ "Military mind games out under strict insecurity" หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น  ผู้เข้าชิง ได้แก่   ข่าวชุด สิทธิชุมชนคนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด” หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์   และ ข่าว พลังมวลชน ต้าน! โรงไฟฟ้าชีวมวล”  หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์    ผู้เข้าชิง ได้แก่  ข่าวชุด เอดส์...ที่ยืนของคนชายขอบ” เว็บไซด์ไทยรัฐออนไลน์   , ข่าวชุด เพราะประวัติศาสตร์ "ปาตานียุคใหม่" เริ่มต้นที่นี่ จึงต้องบูรณะบ้าน-สุเหร่า "หะยีหลง โต๊ะมีนา” เว็บไซด์ Deep South  Watch  และ ข่าวชุด เปิดโปงกลจับแพะ แฉสารพัดทรมานโหด” เว็บไซด์ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้เข้าชิง ได้แก่   สารคดีเชิงข่าว สิทธิใต้บงการ เสรีภาพใต้ความกลัว” สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี  , สารคดีเชิงข่าวชุด "ผลกระทบเหมืองทองคำ" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   , ข่าวชุด "ปฏิบัติการกำจัดชาติพันธุ์โรฮิงญา” สถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล , สารคดีเชิงข่าว "เหยื่อคดีอาญา" สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE   และ สารคดีเชิงข่าวชุด "เรือมนุษย์โรฮิงญา” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3          

ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลท้องถิ่น   คือ  สารคดีเชิงข่าว แสงสว่างในเงามืด” สถานีโทรทัศน์เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวี

โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด จะต้องไปลุ้นรางวัลในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 28 ม.ค. 59 นี้

น.ส.วริษฐา ภักดี   บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  นสพ.ลานนาโพสต์  กล่าวว่า  ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของลานนาโพสต์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการส่งข่าวเข้าประกวดรางวัลแอมเนสตี้เป็นครั้งแรก  ไม่ได้หวังว่าจะได้รับรางวัลแต่อย่างใด  เมื่อผลงานผ่านเข้ารอบก็รู้สึกดีใจ และมีกำลังใจที่จะนำเสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

สำหรับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ในปี 2555 และ 2557 ที่ผ่านมา  ไม่มีผลงานจากสื่อหนังสือพิมพ์ และเคเบิลทีวีระดับท้องถิ่น ได้รับรางวัลแต่อย่างใด   ส่วนในปี 2556  ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย รางวัล ได้แก่ ข่าวชุด "เปิดเหมืองขูดเกลือใต้ดิน ร้องเวทีประชาคมโมฆะ" หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1060 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 7 มกราคม 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์