วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

รับสภาพน้ำวังเน่า เร่งของบบำบัดน้ำเสีย


กิตติภูมิเผยเรื่องแม่น้ำวังเน่าเป็นตำนาน  ไม่ได้นิ่งเฉย  ได้ว่าจ้างบริษัทศึกษาออกแบบใหม่แล้ว เพื่อขอสนับสนุนงบจากรัฐบาลในปี 59

จากปัญหาภัยแล้งในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ หนอง คลอง บึง สาธารณะลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงแม่น้ำวังของ จ.ลำปาง ได้แห้งขอดลงจนเห็นเนินดินชัดเจน ประกอบกับทางเขื่อนกิ่วลมไม่มีน้ำที่สามารถระบายออกมาหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์ให้แม่น้ำวังได้มากนัก ซึ่งสถานการณ์น้ำ  ณ วันที่  7 ม.ค. 59  เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำ 27.421 ล้าน ลบ.ม.         คิดเป็น  25.82 เปอร์เซ็นต์   ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำ  26.953 ล้าน ลบ.ม.  คิดเป็น 15.83 เปอร์เซ็นต์

ขณะเดียวกัน ได้มีประชาชนแจ้งมายังลานนาโพสต์ ให้ช่วยติดตามปัญหาแม่น้ำวังเน่าเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  จากการสอบถาม นายกิตติภูมิ นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง  เปิดเผยว่า เรื่องแม่น้ำวังเน่าเสีย เป็นตำนาน เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะปีนี้แม่น้ำวังได้รับผลกระทบสูงมาก  ทุกปีที่ผ่านมาพอถึงช่วงฤดูร้อน  เทศบาลจะขอความร่วมมือจากชลประทานเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนออกมาไล่น้ำเสียออกไปจากเขตเมือง  แต่ในปีนี้ชลประทานไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้เหมือนทุกปี เพราะประสบปัญหาภัยแล้งในทุกพื้นที่ เทศบาลก็ต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  ซึ่งแม่น้ำไม่ใช่เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบ ยังมีกรมเจ้าท่า  ชลประทาน และท้องถิ่นใกล้เคียงทั้งหมดด้วย  โชคดีที่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือไปยังกรมเจ้าท่าเข้ามาขุดลอกแม่น้ำวังใน 2 ช่วง  ช่วงแรกบริเวณท้ายเขื่อนยางลงไปจนถึงหมู่บ้านศรีปงชัย แต่เมื่อไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงหญ้าก็ขึ้นอีก อีกจุดคือเหนือเขื่อนยางไปจนถึงสะพานบ้านพิชัย   และในปี 58 ก็ได้รับอนุมัติโครงการขุดลอกมาอีก 5 จุด  โดยได้กระจายไปให้ท้องถิ่นอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่แม่น้ำวังที่รับผิดชอบ   ทุกวันนี้น้ำเสียจากเทศบาลทั้งหมดนำไปบำบัดได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีก 80 เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้บำบัดใดๆทั้งสิ้น 

นายกิตติภูมิ กล่าวว่า  บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ได้มีการจ้างองค์การบริหารจัดการน้ำ (อจน.) ปีหนึ่งใช้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท ในการบำบัดน้ำเสียทุกปีและได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์  ปรากฏว่าระบบน้ำเสียที่รองรับอยู่ได้ทั้งหมด ไม่สามารถครอบคลุมได้ 100 เปอร์เซ็นต์   ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีอายุ 5 ปี ต้องศึกษาออกแบบใหม่  ปรากฏว่าผมมีเวลาในการดำเนินการปีแรก เพื่อขอโครงการบำบัดน้ำเสียเฟส 2 งบประมาณ 400 กว่าล้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเวลากระชั้นชิดมาก จึงหมดเวลาไปก่อน  ตอนนี้อยู่ระหว่างการจ้างบริษัทมาศึกษาออกแบบระบบใหม่ทั้งระบบ เพื่อจะของบประมาณไปยังรัฐบาล 

สรุปคือแผนระยะสั้น ดำเนินการเท่าที่ทำได้ไปก่อน  โดยการขุดลอก  การกั้นฝายยาง ปล่อยน้ำเป็นระยะ เพื่อให้น้ำเสียในเมืองระบายออกไปให้ได้  ส่วนแผนระยะยาวคือ จ้างบริษัทศึกษาออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างยั่งยืน  นายกเทศมนตรี กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1061 วันที่ 8 - 14 มกราคม 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์