วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ไฟฟ้าขยะโผล่ปง ยางคก นายกทต.คิดรอบคอบหวั่นซ้ำรอยป่าเหียง


บริษัทเอกชน 2 แห่ง เล็งพื้นที่ ต.ปงยางคก ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่  นายกเทศมนตรีเผยเรื่องโรงไฟฟ้าขยะจัดประชุมไปเพียงหมู่บ้านเดียว  ขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว  ยันต้องจัดการรอบครอบเพราะมีกรณีตัวอย่างจากบ้านป่าเหียง   ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลจบแล้วเพราะชาวบ้านในพื้นที่มีมติไม่เห็นชอบ

ลานนาโพสต์ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางว่า เมื่อช่วงปลายเดือน ธ.ค.58 ที่ผ่านมา  มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาดำเนินการจัดประชุมประชาคมเกี่ยวกับโครงการรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่ศาลาการเปรียญวัดพระงาม หมู่ 10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  และจากการตรวจสอบทราบว่า บริษัทดังกล่าว คือ บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า  ก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าว ได้เข้ามาให้ข้อมูลทำความเข้าใจกับชาวบ้าน  จากนั้นได้เข้ามาจัดประชุมประชาคมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.58 มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน  โดยมีตัวแทนจากทหาร เทศบาลตำบล  และอำเภอเข้ามาร่วมรับฟังด้วย ซึ่งทางบริษัทจะเข้ามาดำเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ทำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มียกมือเห็นด้วยอยู่ประมาณ 20 คนเท่านั้น  ซึ่งไม่รู้ว่าทางบริษัทนี้จะเข้าไปจัดประชุมที่หมู่บ้านอื่นต่อไปหรือไม่  เท่าที่ติดตามข่าวเรื่องก็ยังเงียบอยู่

ทั้งนี้ ลานนาโพสต์ยังได้รับรายงานอีกว่า มีบริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด  เข้ามาประชุมกับชาวบ้านในหมู่บ้านปงใต้ หมู่ 7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านในการตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 ที่ผ่านมา

จึงได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยัง นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก  เปิดเผยว่า   มีบริษัทเอกชนเข้ามาติดต่อขอประชุมชาวบ้านจริง  โดยมี 2 บริษัท เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล กับโรงไฟฟ้าขยะ  ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งมาทางเทศบาลขอความร่วมมือจัดประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้าน   จึงได้ส่งตัวแทนไปร่วม เท่าที่ได้รับรายงานผลการประชุม ชาวบ้านก็ไม่ได้แสดงออกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพียงแต่รับฟังข้อมูลเท่านั้น   ตอนนี้เป็นการให้ข้อมูลยังไม่ใช่การให้ลงมติหรือแสดงความคิดเห็นอะไร  หลังจากที่บริษัทได้มาประชุมที่บ้านปงใต้ หมู่ 7  ก็ไม่ได้ติดต่อมาอีก 

นายกเทศมนตรี ต.ปงยางคก กล่าวต่อไปว่า  ในเรื่องนี้ต้องคิดและต้องทำอย่างรอบคอบ ต้องให้ข้อมูลกับชาวบ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน รวมทั้งพื้นที่ตำบลใกล้เคียงด้วย เพราะเราเห็นตัวอย่างจากชุมชนป่าเหียง ต.บ่อแฮ้ว ไม่อยากให้มีปัญหาแบบนั้น  ส่วนกระแสการต่อต้านในพื้นที่ในตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหว อาจเป็นเพราะชาวบ้านยังไม่ทราบเรื่อง แต่คิดว่าหากมีการทำประชาคมใหญ่ทั้ง 13 หมู่บ้าน คงจะมีกระแสต่อต้านออกมา   แต่อย่างไรก็ตาม การทำประชาคมก็จะต้องทำทั้งตำบล  ซึ่งทางเทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทแล้วว่ายังไม่พร้อมดำเนินการ  ทางบริษัทก็เงียบไป   

เมื่อสอบถามว่าทางบริษัทเอกชนเห็นศักยภาพอะไรในพื้นที่ ต.ปงยางคก   นายย้าย ฮาวคำฟู กล่าวว่า  ในพื้นที่ ต.ปงยางคก ก็มีขยะแค่วันละ 3-4 ตันเท่านั้น และทางเทศบาลเองก็มีความเห็นว่าจะนำขยะไปทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ จึงไม่ทราบเช่นกันว่าเหตุใดทางบริษัทจึงสนใจที่จะเข้ามาตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่  

ทั้งนี้ จากรายงานข่าวในเบื้องต้นทราบว่าทางบริษัทได้เล็งพื้นที่ในหมู่บ้านปงใต้ หมู่ 7 ต.ปงยางคก ซึ่งเป็นที่ดินที่มีโฉนดของชาวบ้าน   ประมาณ 10 ไร่  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว
ส่วนโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลบ้านข่วง หมู่ 10 ต.ปงยางคก   นายกเทศมนตรี ต.ปงยางคก กล่าวว่า เรื่องนี้ได้จบไปแล้ว เพราะชาวบ้านในพื้นที่มีมติไม่เห็นด้วย 

สำหรับ บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด   ได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5 พ.ย. 58 เป็นต้นมา ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน  1 ล้านบาท   ที่ตั้ง   138/3 ถนนเทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  จำหน่ายพลังงานจากชีวภาพ  มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายธราธิป รัชชประยูร   นายสุระ วีระเกียรติกุล   นางกัญชพร อุทัยอาจ

บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด    เริ่มประกอบกิจการ เมื่อวันที่   2 มี.ค.54  ทุนจดทะเบียน   650 ล้านบาท   ตั้งอยู่เลขที่  9/251 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ทำธุรกิจ แปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์ และผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    มีคณะกรรมการบริษัท 7 คน ประกอบด้วย นายอภิชาติ สุวรรณ   นางสาวพลับพลึง สุวรรณ   นายภัชริ นิจสิริภัช   นายสุรสิทธิ์ จังกาจิตต์   นายเสรี ธรรมะ    นายสมพล เตชาธาราทิพย์  และ นายกมล โควานิสัยสุขกุล

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1061 วันที่ 8 - 14 มกราคม 2559)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์