วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

20 ปีบนเส้นทางสื่อมืออาชีพ กับตำนานมีชีวิต “สุรศักดิ์ ภักดี”

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

“ ห้าสิบปีมาแล้วที่พ่อกดดันแม่ให้ผมเกิด สามสิบปีผ่านมา ครู อาจารย์ กดดันให้เป็นคนดีของสังคม ยี่สิบปีที่ระบบราชการกดดันให้รู้รสชาติชีวิต สิบกว่าปีที่สังคมกดดันให้โลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจวิทยุ และสิบปีที่ถูกกดดันเข้าสู่วงการหมึกสีดำ จาก น.ส.พ.ประชาชน  น.ส.พ.อิสรภาพ ฉบับแทปลอยด์ ก้าวสู่ น.ส.พ.อิสรภาพ ภาคพิศดาร จนถูกกดดันให้พ้น แล้วสถานการณ์ก็กดดันให้กลับสู่ น.ส.พ.ไทยลานนา สี่ปีต่อมาพี่น้องผองเพื่อนกดดันให้เป็น น.ส.พ.ลานนาโพสต์ มาวันนี้ชีวิตผกผัน ผลักดันให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญของลานนาโพสต์ ทำให้เกิดกำลังใจที่เข้มแข็งและร่วมกันฟันฝ่ามาถึงวันนี้
                                                                                                                 สุรศักดิ์  ภักดี (15 มีนาคม 2544)

ถ้อยคำของสุรศักดิ์ ภักดี ผู้ก่อตั้ง “ลานนาโพสต์” คือพลังงานแห่งจิตวิญญาณนักสู้ ที่ขับเคลื่อนลานนาโพสต์มาถึงวันนี้ แม้ชีวิตของเขาจะหาไม่แล้ว นี่คงเป็นข้อยกเว้นของสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพียงไม่กี่ฉบับ ที่เมื่อสิ้นผู้นำแล้ว หนังสือพิมพ์ยังอยู่ได้ และยังอยู่อย่างหนักแน่น มั่นคง เป็นลำดับ
      
รากฐานที่สุรศักดิ์ ภักดี วางไว้ คือการทำหนังสือพิมพ์คุณภาพ หนังสือพิมพ์ที่ใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้เอง ลานนาโพสต์จึงเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพียงฉบับเดียวในจังหวัดลำปางที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อหลักระดับประเทศที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลสื่อให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม
       
หากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เป็นเสมือนร่างกาย ไม่มีส่วนไหนแม้สักส่วน จะมิได้ประกอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของ ผู้ชายชื่อ สุรศักดิ์ ภักดี” ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ภายใต้ร่างแกร่ง สายตาที่ฉายแววของนักสู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้สิ่งใดง่ายๆ เขาได้สร้าง ลานนาโพสต์” ให้เติบโตขยายตัว และก้าวมาพร้อมๆยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
           
จากพื้นฐานเทคนิคการแพทย์ จากรั้ว มช.อันผิดแผกจากนักหนังสือพิมพ์ทั่วไป แต่ สุรศักดิ์ ภักดี ก็ก่อกำเนิดหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งขึ้นมาในคุณภาพไม่แพ้นักหนังสือพิมพ์ที่ร่ำเรียนมาโดยตรงในสายนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
            
และแม้มิได้ถูกเคี่ยวกรำในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อที่มีต่อสังคมเหมือนหลายคนที่เรียนมาในระบบ แต่ด้วยความที่เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขาเรียนรู้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นเช่นใด
            
แม้จะเริ่มก้าวแรกในชีวิตด้วยการรับราชการแต่ก็ได้ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง ได้ก้าวเข้าสู่วงการวิทยุนำเสียงเพลงสู่คนลำปางในนาม รถม้าลำปาง” เมื่อราว 30 ปีก่อน จนมาสู่วงการน้ำหมึกที่ สุรศักดิ์ ภักดี ได้ทำหนังสือพิมพ์มาหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ไทยลานนา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จนมาสู่  ลานนาโพสต์
           
ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่สื่อมวลชน ลานนาโพสต์ ภายใต้ร่างเงาสุรศักดิ์ ภักดี ก็ดำรงตนในฐานะสื่อมวลชนที่ซื่อสัตย์ต่อคนอ่าน ยึดมั่นในหลักการ พูดความจริง เป็นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่างสูงยิ่งตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ร่วมกับ บรรณาธิการคู่หู ไพฑูรย์ ศุภสุข อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ที่ร่วมกันคิดและวางรากฐานหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาแต่ต้น
           
เขาทั้งคู่เลือกตำแหน่ง ด้านเนื้อหา ให้ลานนาโพสต์ ปักธงที่ประเภท  ข่าวหนัก (Hard News) หรือข่าวที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากกว่ามุ่งตอบสนองสัญชาตญาณความอยากรู้ อยากเห็นของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ข่าวทั่วไป ข่าวอาชญากรรมหรือข่าวอุบัติเหตุ อันเป็นจารีตของข่าวในชุมชนท้องถิ่น เพราะเขามองไกลไปในอนาคตว่า เมื่อวันหนึ่งลำปางได้กลายเป็นนครที่มีความเจริญ ก้าวหน้าทั้งทางด้านการค้าและธุรกิจ ซึ่งนาทีนี้แนวโน้มนั้นกำลังชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ คนลำปางจะต้องมีองค์ความรู้เพียงพอ ที่จะก้าวไปพร้อมๆกับความก้าวหน้านั้นอย่างรู้เท่าทัน ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง ในฐานะนครที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันน่าภาคภูมิ
           
แม้สิ่งเหล่านี้ จะมิได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจในระยะต้น เพราะหนังสือพิมพ์จำเป็นต้องขายได้ ด้วยข่าวที่มีสีสัน เร้าใจ บริโภคง่าย แต่ลานนาโพสต์ ก็อดทน รอคอย และพิสูจน์ให้เห็นว่า ข่าวคุณภาพ ที่มีเนื้อหา สาระ ก็เป็นสื่อ ทางเลือก” สำหรับคนลำปาง ที่ต้องการข่าวที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ที่นักธุรกิจ นักลงทุน จำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
           
จนมาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 วันที่ สุรศักดิ์ ภักดี ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ได้จากไป หลายคนอาจคิดว่า ลานนาโพสต์ มีอายุเพียง 16 ปี และจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานว่าครั้งหนึ่งลำปางเคยมีหนังสือพิมพ์ที่เน้นเนื้อหาสาระ หนักแน่นจริงจังกับข่าวการเมืองท้องถิ่น ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ ข่าวสิ่งแวดล้อม  ชื่อ ลานนาโพสต์” 
           
แต่จิตวิญญาณ เลือดเนื้อของสุรศักดิ์ ภักดี ไม่ได้สิ้นไป สิ่งเหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดมายัง วริษฐา ภักดี และทีมงานลานนาโพสต์ทุกคน ที่เข้ามาทำหน้าที่ และยังขับเคลื่อนลานนาโพสต์ให้เดินต่อไปได้อย่างมีชีวิตชีวา คล้าย สุรศักดิ์ ภักดี ยังไม่ได้หนีหายไปไหน
        
และพลังสุดท้าย ที่ช่วยเป็น “ลมใต้ปีก” ให้ลานนาโพสต์ ทะยานไปสู่ความเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพระดับชาติ คือจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ บรรณาธิการอาวุโส คม ชัด ลึก ที่ตัดสินใจลาออกจากองค์กรสื่อใหญ่ มารับหน้าที่บรรณาธิการ ลานนาโพสต์ ด้วยความศรัทธาที่มีต่อสุรศักดิ์ ภักดี หลังจากที่เขาได้พบ ได้พูดคุย กับผู้ก่อตั้งลานนาโพสต์ เพียงครั้งเดียวเมื่อ 6 ปีก่อน
         
เขากลั่นประสบการณ์เกือบ 40 ปี มาปรับโฉม เนื้อหา ลานนาโพสต์ ให้เป็นหนังสือพิมพ์ที่คนลำปางต้องภาคภูมิใจสมดั่งปณิธานของสุรศักดิ์ ภักดี  และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าที่นี่ประเทศไทย ไม่ว่าหนังสือพิมพ์เล็กหรือใหญ่ บ้านนอกหรือเมืองกรุง ย่อมมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกัน
          
ส่วนหนึ่งที่คนลำปางต้องภาคภูมิใจ คือรางวัลแห่งความสำเร็จ อย่างน้อย 7 รางวัลระดับชาติ ที่ลานนาโพสต์ต้องแข่งขันช่วงชิงกับหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง รวมทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ
             
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ประเดิมชัยด้วยรางวัล บทบรรณาธิการดีเด่น ระดับภูมิภาค จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประจำปี 2555  จากผลงาน แม่เมาะ ฤาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ” และ บทบรรณาธิการชมเชย ประจำ2556 จากผลงาน ความหวังของลำน้ำวัง” จากนั้น ก็เป็นรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2557 จากผลงาน “บทบาทสื่อที่หายไป”
              
ในปี 2556  ได้รับรางวัลชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จากผลงาน ปลุกสำนึกลำปาง ฟื้นแม่วัง สายน้ำแห่งชีวิต ปี 2557 ผลงาน มหันตภัยเงียบ จอกหูหนูรุกเขื่อนกิ่วลม” และปี 2558 ผลงาน “พลังบริสุทธิ์ ชาวบ้านป่าเหียง ต้านโรงไฟฟ้าขยะ ปักธงหมู่บ้านปลอดพิษ” เป็นสามรางวัลต่อเนื่อง เป็นครั้งแรกของหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัด
            
ในปี 2558 ผลงาน “สิทธิชุมชนคนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด” ได้รับรางวัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น จากแอมเนสซี่ (ประเทศไทย) เป็นผลงานที่ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก
              
ทั้งหมดนี้คือผลผลิตที่มาจากหยาดเหงื่อของผู้ก่อตั้งลานนาโพสต์ที่ได้ส่งมอบภารกิจของการทำหน้าที่สื่อเล็กๆของลำปาง แม้เป็นความเปลี่ยนแปลงแม้ไม่ถึงก้าวกระโดด แต่ก็เป็นก้าวที่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆ มั่นคง และมองเห็นพัฒนาการชัดเจน ภายใต้ปณิธาน ความตั้งใจ ที่ส่งมอบให้ทีมลานนาโพสต์รุ่นต่อไป
           
นี่คือ ลานนาโพสต์” ที่ประกอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อ ชีวิตและจิตวิญญาณ ของ สุรศักดิ์ ภักดี”   เราจะก้าวต่อไป เพื่อประกาศศักดิ์ศรีคนลำปางให้โลกรู้ 
  
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1072 วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์