วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ป่าชุมชนลำปางเพิ่ม อันดับ1ของประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม website counter

ป่าชุมชนในพื้นที่ จ.ลำปาง มีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้ว หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดึงพลังมวลชนทุกหมู่บ้าน ให้จัดตั้งป่าชุมชนร่วมใจกันอนุรักษ์หวงแหนผืนป่า จนประสบผลสำเร็จใช้เวลาไม่ถึงปี  
           
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.59 ที่สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปง เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนฮักป่า สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมกับมอบเอกสารที่ทางกรมป่าไม้ออกให้ ในการรับรองป่าชุมชนในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.ลำปาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนต่างๆได้เข้าไปดำเนินการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน หวงแหนอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชนหมู่บ้านนั้นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งช่วยกันดูแลผืนป่าไม่ให้ถูกทำลาย จากนำมือของมนุษย์ ทั้งการแผ้วถางป่า ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่าหญ้าแห้งต่างๆให้หมดสิ้นไปในพื้นที่ที่ควบคุมดูแลโดยชุมชนเอง  ที่ผ่านมาได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ข้อมูลจากเว็บไซด์ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ระบุว่า จ.ลำปาง มี พื้นที่ป่า  413,217-2-9 ไร่  เมื่อประมาณปี 2558 จังหวัดลำปางอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ มีป่าชุมชน 239 หมู่บ้าน พื้นที่ป่าชุมชนรวมทั้งสิ้น 140,000 ไร่  และเมื่อนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง เมื่อเดือน ต.ค.2558  เป็นต้นมา ได้สนองนโยบายด้านป่าชุมชนอย่างเข้มข้น โดยมีนโยบายคือ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งป่าชุมชน ห้ามมีการแผ้วถางป่า ตัดไม้ทำลายป่า เผาป่าอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่ายป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ จากจำนวนหมู่บ้าน ของจังหวัดลำปางที่มากกว่า 931 หมู่บ้าน ผลปรากฏว่าผ่านมากว่า 8  เดือนกว่า ปัจจุบันจังหวัดลำปาง ได้มีพื้นที่ป่าชุมชนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยประกาศของกรมป่าไม้  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59  พื้นที่ป่าชุมชน ใน จ.ลำปาง เกือบ 420,000 ไร่ ครอบคลุม 283 หมู่บ้าน 

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จ.ลำปาง ประกาศเป็น 1 หมู่บ้าน  1 ป่าชุมชน ตั้งแต่ที่ผมมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เดิมมีป่าชุมชนเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย จากการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างจริงจัง ทำให้ จ.ลำปางมีป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ ของประเทศไทยแล้ว 4 แสนกว่าไร ทำให้ สภาพป่าเริ่มฟื้นตัว  เราตระหนักดีว่าไม่มีใครดูแลป่าดีเท่ากับชาวบ้าน  ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะให้ประชาชนพิทักษ์ผืนป่าได้ด้วยตัวเอง    อีกอย่างหนึ่งป่าชุมชนเหมือนเป็นซุปเปอร์มาเก็ตประจำหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านได้เข้ามาใช้สอยก็จะดูแลป่าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำแนวกันไฟ  ฝายชะลอน้ำฯลฯ  จังหวัดลำปางจะเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าชุมชนต่อไป โดยตั้งเป้าไว้ 450 หมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีจิตสำนึกร่วมในการดูแลป่าชุมชนของ จ.ลำปาง ต่อไป  
           
ปัจจุบันที่ 283 หมู่บ้าน จากเดิม 230 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างคำร้องขอขึ้นทะเบียนอีกกว่า 100 หมู่บ้าน   จะให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งรัดในการขึ้นทะเบียนและประกาศจากกรมป่าไม้ เพื่อให้เป็นป่าชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1082 วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์