วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลานนาโพสต์ คว้าบทนำ4ปีซ้อน

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

“ลานนาโพสต์” คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นปีที่ 3  จากผลงาน “ความตายที่แม่เมาะ”

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59  เวลา 14.15 น. ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดงานสถาปนาสภาการฯ ครบรอบ 19 ปี  ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลผลงานที่ได้เข้ารับชิงรางวัลบทบรรณาธิการ ประจำปี 2558  ด้วย

หลังจาก เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการประชุมตัดสิน บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2558 ประกอบด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน, ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ สื่อมวลชนอาวุโส, รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, อาจารย์เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย- นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นกรรมการและเลขานุการ  ได้ร่วมกันพิจารณาผลรางวัลดังกล่าว 

สำหรับผลรางวัล ประกอบด้วย  รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลางโล่เกียรติคุณและเงิน 10,000 บาท ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง เมืองไทยอีก 10 ปี ข้างหน้า จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติคุณ ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง ปัญหาโลกแตก ของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จาก นสพ.สยามรัฐ ฉบับวันที่ ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และบทบรรณาธิการเรื่อง ยิ่งเข่นฆ่ายิ่งแค้น จาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคโล่เกียรติคุณและเงิน 10,000 บาท ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง ความตายที่แม่เมาะ จาก นสพ.ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง ฉบับวันที่ 21-27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รางวัลชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติคุณ ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง คิดปฏิรูป..อย่าลืมอนุรักษ์พลังงาน จาก นสพ.โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมา ฉบับวันที่ 26-31 มกราคม พ.ศ. 2558 และบทบรรณาธิการเรื่อง อนาคตหาดสมิหลาจาก นสพ.ภาคใต้โฟกัส จ.สงขลา ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2558
รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัยโล่เกียรติคุณและเงิน 10,000 บาท ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง สร้างสำนึกเท่าทันสื่อสมาร์ทโฟน จาก นสพ.หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับวันที่ 26 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รางวัลชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติคุณ ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง เงินโต๊ะ...ช้อปปิ้งมิตรภาพ? จาก นสพ.มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และบทบรรณาธิการเรื่อง ความพยายามสีเขียวของธรรมศาสตร์ จาก นสพ.มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1086 วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์