วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กฤษฎีกายัน เพิกถอนสิทธิ์ นายกฯจรัญ

จำนวนผู้เข้าชม http://www.hitwebcounter.com/

กฤษฎีกายัน นายกฯห้างฉัตร พ้นหน้าที่ตามคำสั่งศาล "จรัญ" รออุทธรณ์ชี้ขาด   ผู้ว่าฯยันออกหนังสือทุเลาชอบตามกฎหมาย
           
หลังจากนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/5108   เรื่องการทุเลาการบังคับทางปกครอง ส่งมาถึงนายอำเภอห้างฉัตร ให้ทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองกรณีให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าการสอบสวนจะเป็นที่ยุติ  ดังนั้นนายจรัญ ยังคงดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรต่อไป  จนกว่าผลการสอบสวนคำวินิจฉัยจะแล้วเสร็จ  โดยคำสั่งดังกล่าวได้ออกเมื่อวันที่  15 ก.พ. 59  ที่ผ่านมา   ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป.0023.4/2145 ลงวันที่ 26 ม.ค.59 ให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรตามคำสั่งศาล
           
ซึ่งหลังจากที่มีหนังสือทุเลาการบังคับทางปกครองออกมาแล้ว นายสมศักดิ์ ทิบุญ อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร หมายเลข 1  ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกฤษฎีกา กระทวงยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี(คสช.)  และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการทุเลาการบังคับคดีให้กับนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลแขวงจังหวัดลำปาง 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  การที่นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นำหลักฐานใหม่คือคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58  ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน  อ้างว่าเป็นการวินิจฉัยคนละแนวทางกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา มาแสดงภายหลังจากที่รับทราบว่าพ้นตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแล้ว ก็น่าจะจำไปใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง มาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539  การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำคำสั่งศาลฎีกามาใช้ประกอบการทุเลาการบังคับคดี น่าจะเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลแขวงลำปาง
           
 เมื่อสอบถามความคืบหน้าการสอบสวนไปยัง นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์   นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานระเบียบ กฎหมาย และเรื่องร้องทุกข์  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีการออกหนังสือทุเลาการบังคับทางปกครองแก่นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร   ก็ได้มีการร้องเรียนว่านายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร อยู่ในตำแหน่งต่อโดยมิชอบ  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้หารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประมาณเดือนเม.ย.59 ที่ผ่านมา  ทางกรมส่งเสริมฯ จึงได้หารือไปยังกฤษฎีกาอีกครั้ง เพื่อขอทบทวนความเห็น เนื่องจากทางฝ่ายนายจรัญ ก็ได้นำคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 มาเป็นหลักฐานใหม่ จึงต้องขอความเห็นไปที่กรมส่งเสริมฯ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจน
           
นิติกรชำนาญการพิเศษ กล่าวอีกว่า  การที่ศาลสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น ไม่ได้สั่งให้พ้นตำแหน่ง  การพ้นตำแหน่งมีแนวทางวินิจฉัย 2 แนวทาง คือ คดีถึงที่สุดคือศาลฎีกา กับมีผลเลยที่ศาลชั้นต้นพิพากษา  ดังนั้น จึงต้องหารือกรมส่งเสริมฯ ว่าจะใช้แนวทางไหน จึงต้องทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน  เพื่อรอผลการตอบข้อหารือที่ชัดเจนก่อนจึงแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
           
ด้านนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า  การออกหนังสือทุเลาการบังคับทางปกครอง เป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย ที่ท้องถิ่นต้องทำหนังสือหารือไม่ยังกรมส่งเสริมฯ  หากผลสรุปว่าว่าให้ปลดจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯก็จะต้องลงนามในหนังสือมีคำสั่งปลดต่อไป

ขณะที่นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  กล่าวว่า  ตนเองได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน  ซึ่งได้มีการนำเอกสารจากคำสั่งศาลฎีกา  ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58  ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน เป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ เช่นเดียวกับที่ยื่นให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ตอนนี้ตนปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอยู่ตามปกติ เรื่องที่อุทธรณ์คำสั่งศาล และการสอบสวนยังคงเงียบอยู่ ยังไม่ได้รับรายงานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แหล่งข่าวแจ้งว่า ผลการหารือของกรมส่งเสริมที่ส่งไปยังกฤษฎีกาเพื่อขอความเห็นอีกครั้งนั้น  ทราบภายในว่ากฤษฎีกาได้ตอบมาแล้ว ยืนยันความเห็นเดิมตามศาลชั้นต้น  แต่ยังไมได้รับการตอบรับมาอย่างเป็นทางการเท่านั้น

เรื่องเดิม  ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาคดีอาญา คดีหมายเลขแดงที่ 110/2559 ระหว่างพนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ จำเลย เรื่องการทำผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วนทางความจริง    กกต.จังหวัดลำปางได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้เสนอความเห็นต่อ กกต.กลางว่าเห็นควรเพิกถอนผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้ผู้ถูกร้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้อง  โดยศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 6,000 บาท  และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.59

ต่อมาวันที่ 26 ม.ค.59  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกหนังสือแจ้งคำพิพากษาศาลแขวงลำปาง ถึงนายอำเภอห้างฉัตร  ระบุวา เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นเหตุให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องหาม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  เมื่อนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย
           
แต่เนื่องจากนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ได้นำหลักฐานใหม่ คือคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4247/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน แต่ยังคงสามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะสิ้นสุดคดี ซึ่งเป็นการวินิจฉัยคนละแนวทางกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และออกหนังสือทุเลาการบังคับทางปกครองดังกล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1088 วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม  2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์