วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนะเกษตรกรลำปาง ทันเทรนด์ตลาด

จำนวนผู้เข้าชม website counter

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบงบอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่2 สิงหาคม ที่ผ่านมาต่อตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินอุดหนุนไปพัฒนาเรียนรู้การต่อยอดอาชีพจากเกษตรกรรรม จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มละ 30,000 บาท จำนวน 29 กลุ่ม จากทุกอำเภอว่า ขณะนี้โลกของการตลาดและการเกษตรเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ให้ความสำคัญกับสินค้าภาคการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น จึงอยากให้เกษตรกรที่สนใจจะพัฒนาอาชีพที่ต่อยอดจากเกษตรกรรม ติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับการตลาดไปด้วย แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นหนทางที่จะให้เกษตรกรเดินถูกทาง ซึ่งมีสินค้าเกษตรใหม่ๆที่ กำลังเป็นที่ต้องการในจังหวัดลำปางขณะนี้ มีการส่งเสริมให้เลี้ยงวัว และจะมีอุตสาหกรรมนมวัวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางในอนาคตอันใกล้นี้ มีกำลังซื้อนมวัวในปริมาณสูง หากเกษตรกรที่เลี้ยงวัว สามารถเกาะกลุ่มและสร้างกำลังการผลิตร่วมกันได้ จะเป็นช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง ขณะนี้ทางจังหวัดได้รับข้อมูลและความคืบหน้าของโรงงานอุตสาหกรรมโคนมที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว
           
นอกจากนี้ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกหญ้าเนเปีย ซึ่งเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีรอบการเก็บเกี่ยวหลายรอบต่อปี มีความต้องการทางตลาดสูง ซึ่งล่าสุดจากข้อมูลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยพบว่า มียอดสั่งซื้อหญ้าจากเกษตรกรสูงถึงปีละ 20 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มว่า การปลูกหญ้าเนเปียเลี้ยงสัตว์ หรือ ขายเป็นเชื้อเพลงก็ยังมีโอกาสสูง อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำให้เกษตรกร หันมาศึกษารูปแบบการเกษตรใหม่ๆนอกเหนือจากการปลูกพืชไร่เดิมๆ หรือ แม้แต่การปลูกยางพาราซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำ ทั้งนี้มีเกษตรกรบางรายที่เคยได้รับการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา หันมาตัดไม้ยางพาราขายและปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือพืชปลอดสารเคมีอื่นทดแทนได้ผลกำไรดีกว่าการทำไร่ยางพารา
           
ในวันแม่ที่จะถึงนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาจังหวัดลำปาง เพื่อโครงการทำนาข้าวประณีต จะมีการสาธิตการทำนาข้าวรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการใช้เครื่องมือและเทคนิคการทำนาแบบประณีต เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
           
หากเกษตรกรใดสนใจไปร่วมชมสาธิตการทำนาประณีต และเข้าร่วมโครงการก็ไปดูได้หากต้องการเข้าร่วมโครงการทางจังหวัดก็ยินดีส่งเสริม ทั้งนี้อยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ผู้ที่เป็นเกษตรกรยุคเก่าได้พัฒนาตนเองเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ก้าวทันตลาด ผลิตแล้วเหลือกินแต่ขายได้กำไร จะช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากแข็งแรง ในส่วนของ กลุ่มเกษตรกรที่รับเงินอุดหนุนพัฒนาต่อยอดเกษตรกรรม ก็อยากให้คำนึงถึง นำผลผลิตที่ทำไปสู่ตลาดผู้บริโภคที่แท้จริงด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1090 วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2559)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์