วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

หนุน SMEs เข้าตลาด e-Marketจำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เผยว่า ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม หรือ สถาบัน ICTI ร่วมดำเนินงานโครงการ กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy )” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้การทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย ผ่าน FTI e-Business ตลอดจน  ขั้นตอน การทำ e-Business บน www.ftiebusiness.com เป็นหน้าร้าน ออนไลน์ การบริหารจัดการ e – Catalog สินค้าระบบ Stock และ Clearance เป็นต้น เพื่อสะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายของภาคอุตสาหกรรมไทยก่อให้เกิด e-Market Place ในรูปแบบ B2B อย่างแท้จริงซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้รับโอกาสจากทางสถาบัน ICTI  ที่มีกำหนดการจัด โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม  B2B (Business Transformation to Digital Economy )” ที่จังหวัดลำปาง  ในวันพฤหัสบดีที่  9 กุมภาพันธ์  2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.  ณ  ห้องประชุมจันผา  โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการ สร้างโมเดลธุรกิจพิชิตตลาดใหม่   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโมเดลธุรกิจด้วยนวัตกรรมในวันศุกร์ที่ 3-  วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้ง  2  วันจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC)   

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร. 054-265-022 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โทร. 054-265-079  Biz Club /สมาพันธ์ SME/BNI โทร. 099-367-8073  หรือที่ หอการค้าจังหวัดลำปาง  โทร. 054-265078 วิสาหกิจชุมชน ติดต่อคุณเวโรจน์ธน  ประเทืองบริบูรณ์ โทร. 093-578-6070     

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1113 วันที่  20 - 26 มกราคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์