วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ม.44 ยึดธรรมกาย เกมขี่ช้างจับตั๊กแตน “ประยุทธ์”สิ้นมนต์ !

จำนวนผู้เข้าชม Must See Places In Paris

ธัมมชโย อาจเป็นจิมโจนส์ เจ้าลัทธิโบสถ์มวลชน (Peoples Temple ) ที่ชักชวนสาวกไปฆ่าตัวตายพร้อมกัน นับพันคนที่โจนส์ทาว์น  ประเทศกายอานา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2521 เพื่อที่วิญญาณของทุกคนจะได้เป็นหนึ่งเดียว และได้รับความสุขอันเป็นนิรันดร์ในดาวดวงอื่น เพียงเพราะด้วย “ความศรัทธา” ก็ได้

หรือธัมมชโย อาจเป็น พระศรีอารย์ ผู้ประกาศคำสอนใหม่ เมื่อโลกเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย พุทธกระแสหลักถูกท้าทายจากพฤติกรรมของพระนอกรีต ดั่งพระพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้าว่า จักมีภิกษุหล่นจากศาสนา ภิกษุติดบ่วงกามคุณ ภิกษุทำศาสนาเสื่อม ภิกษุเถระวิปริต เช่นตัวอย่างเหล่านี้ก็ได้ 

แต่ทั้งหมดนี้ ย่อมเนื่องมาจาก “ศรัทธา”

และการรักษาศรัทธาของผู้คนไว้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ว่าคำสอนนั้นจะถูกตีความอย่างไร ก็นับเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ รวมทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำสำนักคิดต่างๆ ในประเทศไทยสำนักคิดกระแสหลัก 2 สายสำคัญ คือสันติอโศก และธรรมกาย

ทำไมผู้คนในสังคม จึงเชื่อและศรัทธาในหลักคิด หรือแนวทางที่แตกต่างกัน อาจด้วยบริบทของสังคม อาจด้วยสิ่งที่เขาค้นพบในความเชื่อนั้น จนมั่นใจว่านี่คือวิถีแห่งความสุขแท้ของชีวิต ที่หาไม่ได้จากแนวทางหรือความเชื่ออื่น และคนอื่นก็อาจเข้าไม่ถึงความเชื่อเช่นนั้น แต่ไม่ได้แปลว่า เมื่อเราไม่เชื่อ เมื่อเราไม่เห็นทางพ้นทุกข์จากสิ่งนั้น หรือเมื่อเราเห็นภัยอันตรายในความเชื่อของเราจากสิ่งนั้น จะทำให้สิ่งนั้นเป็นผิด หรือคนที่ศรัทธาแนวทางนั้นเป็นคนที่หลงผิดทั้งหมด

นี่เองจึงเป็นที่มาของหลักคิด การเคารพในความเชื่อและศรัทธาของคนอื่น

รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ก็วางหลักการพื้นฐานเช่นนี้ไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน..

แม้ไม่อาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความศรัทธา แต่การที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศให้พื้นที่วัดพระธรรมกาย เป็น “พื้นที่ควบคุม” เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้ว ได้รับการยกเว้นความรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญาหรือทางวินัย ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชกำหดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 เป็นความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่จะใช้ความรุนแรง เพื่อปิดเกมเร็ว โดยไม่ต้องกังวลหากจะปฏิบัติการรุนแรงไปบ้าง

เหตุปะทะกันที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้อยู่แล้ว เมื่อคนจำนวนหนึ่งที่เขาศรัทธาและเชื่อในธัมมชโย  คิดว่านี่คือเขตสังฆาวาส ที่เขาเคยมาทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม กำลังถูกคุกคามจากอำนาจรัฐ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะระมัดระวังไม่ใช้ความรุนแรง แต่ที่สุดด้วยบรรยากาศความกดดัน การยั่วยุ จากอีกฝ่าย ทางเลือกที่จะพูดจากันดีๆ ก็ดูจะห่างไกลออกไป

แน่นอนว่า เราปฏิเสธไม่ได้ว่า หากธัมมชโยยินยอมไปให้ปากคำตามหมายเรียกแต่ต้น และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ไม่หลงผิดว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม หรือหลงสำคัญผิดว่าประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยเสียก่อน เขาจึงมอบตัว ได้ เหตุการณ์ก็จะไม่ยืดเยื้อบานปลายจนถึงวันนี้

ข้ออ้างเรื่องป่วยหนักนั้น ไม่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย นายราเกซ สักเสนา จำเลยคดีฉ้อโกงแบงก์บีบีซี ยังถูกหามมาขึ้นศาลทั้งที่อยู่ในบนเตียงคนป่วย หากธัมมชโยเป็นเช่นนั้นบ้าง ก็จะได้ความศรัทธาของผู้คนที่ศรัทธาอยู่แล้วเป็นเท่าทวีคูณ

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นผลมาจากธัมมชโย

แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนความอ่อนแอของดีเอสไอ ในการทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย และถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ใช้อำนาจพิเศษ ตามมาตรา 44 เพื่อหวังว่าจะสยบธรรมกายให้ราบคาบ

ทันทีที่พระสงฆ์ทั้ง 14 รูป ปฏิเสธหมายเรียกของดีเอสไอ คนธรรมกายยังเนืองแน่น ธัมมชโยยังล่องหน มาตรา 44 ก็มีค่าเสมอเศษกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้น  

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1118 วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์