วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำปางไม่ขาดน้ำ สองเขื่อนใหญ่เอาอยู่

จำนวนผู้เข้าชม URL Counter

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง  นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดการแถลงข่าว  พร้อมด้วยนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แถลงข่าวเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานในเขตจังหวัดลำปาง และนายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งในเขตจังหวัดลำปาง


นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา  กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำรวมกัน 207.74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 75 ของความจุที่ระดับเก็บกัก  ซึ่งหลังจากผ่านช่วงฤดูเพาะปลูกและฤดูแล้งแล้ว คาดการณ์ว่าน้ำทั้งสองเขื่อนจะคงเหลืออยู่ 184 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้วางแผนและดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดลำปาง ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ทั้งการอุปโภคบริโภค การประปา การรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ การเพาะปลูก การอุตสาหกรรม และการใช้น้ำด้านอื่น ๆ ตลอดฤดูแล้ง ปี 59/60  ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.59  – 31 พ.ค.60 รวมทั้งมีน้ำสำหรับการเตรียมแปลงข้าวนาปี ตลอดจนสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนที่ฝนอาจทิ้งช่วง  รองรับการเพาะปลูกได้มากถึง 6 หมื่นไร่

ในเขตพื้นที่ชลประทานคาดว่าจะไม่เกิดภัยแล้ง เนื่องจากในจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอ ส่วนในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอยู่ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 42 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำจำนวน 5 คัน ไว้ให้ความช่วยเหลือได้ทันที่เมื่อได้รับการร้องขอ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปีนี้น้ำในระบบชลประทานเพียงพอตลอดฤดูกาลอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นน้ำด้านการเพาะปลูก ด้านการประปา รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือภัยแล้ง ชลประทานลำปางมีเครื่องสูบน้ำที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 50 เครื่อง จึงไม่ต้องกังวลว่าปีนี้จะเกิดขาดแคลนน้ำเหมือนปีที่บ้าน  นอกจากนั้นทางชลประทานยังได้แจ้งแล้วว่า ในปีนี้ จ.ลำปาง เล่นน้ำสงกรานต์ได้เต็มที่  เดือน เม.ย.นี้ เตรียมปล่อยน้ำจากเขื่อน 5 ล้าน ลบ.ม. ให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานด้วย 

       (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1122 วันที่ 24-30 มีนาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์