วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สร้างเตาเผา 360 ล. รับขยะ รพ.13จังหวัด

จำนวนผู้เข้าชม Hit Web Stats

เมื่อวันที่  17 พ.ค. 60   นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  น.ส.รัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และนายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครลำปาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกรักษาผู้ป่วย คลินิกรักษาสัตว์ รวมถึงมูลฝอยอื่นๆ ภายในจังหวัดลำปางและใกล้เคียง นำมากำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 100 คน

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า  เนื่องจากเทศบาลนครลำปาง ยังไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาล ขณะที่สถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเพิ่มขึ้น ทำให้ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป และทำให้เชื้อโรคต่างๆแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้  เทศบาลจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลฝอยขยะติดเชื้อเทศบาลนครลำปาง สำหรับรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นใน จ.ลำปาง และจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนรวม 13 จังหวัด  เพื่อกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นตามมาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล สิ่งสำคัญคือจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการระบายมลพิษทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด  ซึ่งมีเป้าหมายว่า การก่อสร้างระบบกำจัดขยะดังกล่าว จะให้บริการกำจัดขยะติดเชื้อได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3.2 ล้านกิโลกรัมต่อปี  และเป็นศูนย์กลางในการบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล จ.ลำปาง และพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 1 และ 2 รวม 13 จังหวัด  ซึ่งกำหนดการก่อสร้างเตาเผาขยะในปี 2562  ภายในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ 2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง  ใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี  ในวงเงินงบประมาณ 380 ล้านบาท


นายกเทศมนตรี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นของบประมาณ ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการของบ หลังจากทำบันทึกข้อตกลงแล้วก็จะยื่นเรื่องทั้งหมดส่งไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป  นอกจากนี้ทางเทศบาลได้มีการทำประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ ต.กล้วยแพะ ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของการก่อสร้างเตาเผาขยะเรียบร้อยแล้ว 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1129 วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2560) 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์