วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชาวบ้านข้องใจกองทุนสีเทาใช้เงินมือเติบ

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

วิพากษ์กองทุนไฟฟ้า โปร่งใสไม่จริง ยื่นขอตรวจสอบโครงการร่วม 2 เดือน แต่ไม่ได้รับคำตอบ  ชาวบ้านยังสงสัยเรื่องเดิม เงินมหาศาลแต่บ้านเมืองย่ำอยู่กับที่ แหล่งข่าวเผยมีทั้งสวมโครงการ อมเงินผู้รับเหมา รู้ทั้งรู้แต่ยังทำ

จากที่ลานนาโพสต์ได้นำเสนอข่าว การติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งแต่ปี 2555-2560 รวม 6 ปี พบว่ามีการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 3,800  โครงการ เป็นจำนวนเงินเกือบ 2,000 ล้านบาท  โดยเงินงบประมาณกว่าครึ่งหนึ่งนำไปใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค รองลงมาคือการใช้จ่ายในการซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น  วัว หมู ไก่ กบ เป็นต้น  และจากการลงพื้นที่สำรวจในหลายหมู่บ้าน พบว่าสิ่งก่อสร้างหลายแห่งที่ใช้เงินงบประมาณของกองทุน ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์   ขณะเดียวกันนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้กล่าวย้ำว่า การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ลานนาโพสต์ได้ยื่นหนังสือถึง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 1 (เชียงใหม่)เพื่อขอทราบผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว  โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  รวม 15 โครงการ  เช่น โครงการจัดการศึกษาโดยใช้ google apps for Education   ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน  3 แสนบาท   โครงการอบรมการใช้หลอดไฟฟ้า LED บ้านห้วยคิง หมู่ 6  ปีงบประมาณ 2559  วงเงิน  3 แสนบาท โครงการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ   ปีงบประมาณ 2555  วงเงิน 11.2 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 1 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด  จากการสอบถามไปยัง สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) ได้แจ้งว่า ส่งเรื่องไปยัง กกพ.ส่วนกลางแล้ว เรื่องยังอยู่ที่ฝ่ายกฎหมาย อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ ซึ่งทางสำนักงาน กกพ.ประจำเขต  และสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไม่มีอำนาจในการส่งมอบเอกสารเองได้ แม้ว่าเอกสารโครงการต่างๆ จะอยู่ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ อ.แม่เมาะก็ตาม

 เนื่องจากเห็นว่าล่วงเลยเวลามากว่า 2 เดือนแล้ว ล่าสุด ลานนาโพสต์ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรณีที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เพิกเฉยไม่เปิดเผยข้อมูลของทางราชการที่ลานนาโพสต์ได้ยื่นเรื่องขอสำเนาเอกสารไป  และไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องกลับมาแต่อย่างใด  จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อวินิจฉัยสั่งการให้สำนักงาน กกพ.เปิดเผยเอกสารโครงการตามที่ลานนาโพสต์ได้ยื่นขอสำเนาเอกสารโครงการต่อไป

นอกจากนี้เรื่องการบริหารงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเฟสบุ๊กของลานนาโพสต์ ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องเดิมที่ว่า คนพื้นที่เห็นจำนวนงบประมานแล้วน่าจะเจริญกว่านี้  นายนพดล แสดงความคิดเห็นว่า ทางหมู่บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ได้ยื่นเรื่องขอตรวจสอบการใช้จ่ายงบกองทุนที่เกิดขึ้นในหมู่ 8 ประมาณ 10 กว่าเรื่อง ผ่านมาเกือบ 2 เดือน ก็ยังไมได้คำตอบ

ด้านนายชัช กล่าวว่า ทุกวันนี้ชาวบ้านถูกปิดหูปิดตา แทบจะเข้าไม่ถึงหรือรู้ข้อมูล และที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่แทบไม่ได้ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับงบใหญ่ต่างๆ   กลุ่มที่คอยหาผลประโยชน์ในกองทุนฯจะคอยปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากนัก คนกลุ่มนี้เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองได้สบายๆ คนเเม่เมาะ ต้องช่วยกันออกมารวมกันเรียกร้องก็เพื่อคนแม่เมาะเอง   ขณะเดียวกันได้มีการยื่นขอตรวจสอบโครงการปี 58-60 ไปยังสำนักงานกองทุนฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องกรอกเอกสารส่งไปที่ กกพ.ตามขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและขอข้อมูลได้ยากมาก

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า การใช้จ่ายเงินกองทุนมีความซับซ้อนมาก ผู้รับเหมาเองก็โดนหักหัวคิวจากงบ 3 แสนเหลือเพียง 1 แสนบาท จึงต้องลดสเปคงานลงทำให้งานไม่มีคุณภาพ เมื่อทราบว่าจะมี สตง.เข้ามาตรวจสอบ บรรดากรรมการตรวจงานก็วิ่งเต้นมาขอหินคลุกจาก กฟผ.เข้าไปดำเนินการให้ได้ตามสเปคที่กำหนดไว้ ถ้าได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น

นอกจากนั้นยังมีการสวมโครงการ เช่น มีงบประมาณจากที่อื่นตั้งไว้อยู่แล้ว และได้มีการเสนอโครงการเดียวกันโดยใช้งบประมาณของกองทุน มีการถ่ายภาพผลงานที่เสร็จแล้วไปเบิกจ่าย และได้เงินเข้ากระเป๋าไปโดยไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งมีหลายโครงการที่ทำในลักษณะนี้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากเข้าไม่ถึงข้อมูลของกองทุนฯ   
  
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1143 วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2560)    
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์