วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผักกาดดองกลิ่นหึ่ง ชาวบ้านร้องปิด รง.

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ชาวบ้านสุดทนโรงงานผลิตผักกาดดองส่งกลิ่น  เข้าร้องเรียนนายอำเภอวังเหนือให้ตรวจสอบ พบไม่ขออนุญาต ใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ สั่งหยุดดำเนินการทันที  ด้านโรงงานต้องยื่นขออนุญาตใหม่ ทั้งเรื่องการขอใช้ที่ดิน และการทำกิจการ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60  เวลา 10.30 น.  ชาวบ้านป่าเหียง หมู่ 8 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รวมตัวกันประมาณ 50 คน เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอวังเหนือ เข้าร้องเรียนกับนายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ นายอำเภอวังเหนือ  กรณีได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตผักกาดดอง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนป่าเหียง หมู่ 8 ต.วังเหนือ  อ.วังเหนือ   มีกลิ่นเหม็นที่โชยไปในหมู่บ้าน  ซึ่งโรงงานนี้ได้เปิดมานานแล้ว ชาวบ้านได้รับผลกระทบมาโดยตลอด แม้ว่าในช่วงแรกไม่มีกลิ่นแรงมาก แต่ช่วงหลังได้มีการเพิ่มการผลิตมากขึ้น ทำให้กลิ่นรุนแรงขึ้น ทั้งกลิ่นการดอง กลิ่นสารเคมีที่ใช้ดับกลิ่น กลิ่นเหม็นของน้ำ และขยะ ฯลฯ  จึงขอให้ทางอำเภอวังเหนือเข้าตรวจสอบว่าโรงงานดังกล่าวได้มีการจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ในเรื่องนี้ นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์  นายอำเภอวังเหนือ  กล่าวว่า  หลังจากชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องเรียน  ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร  สาธารณสุข  เข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าว ร่วมกับทางอำเภอ  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ห่างจากหมู่บ้านพอสมควร มีเนื้อที่ใช้ประกอบการอยู่หลายไร่   ส่วนภายในพบว่าทำเป็นแบบชาวบ้านไม่ถึงขั้นจัดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตแบบชาวบ้าน ไม่ได้เป็นระบบมากนัก ส่วนเครื่องจักรก็มีขนาดเพียง 1 แรงม้า ไม่สามารถใช้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมได้ แต่อยู่ในอำนาจของ อบต.ในพื้นที่ ที่จะกำกับดูแลเรื่องของการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535   ซึ่งทางโรงงานได้มีการยื่นเรื่องไปที่ อบต.ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต   และก่อนหน้านี้นายอำเภอได้ทำหนังสือไปยังปฏิรูปที่ดินสอบถามว่าการเปิดโรงงานผลิตผักกาดดองในเขตปฏิรูปที่ดินผิดเงื่อนไขหรือไม่  ได้รับคำตอบว่าสามารถทำได้ แต่จะต้องขออนุญาตจากปฏิรูปที่ดินก่อน 30 วัน   ดังนั้น  จึงสั่งให้ทางโรงงานหยุดกิจการ และเก็บของที่ทำเสร็จแล้วออกจำหน่ายให้หมด  โดยทางโรงงานต้องยื่นของอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากปฏิรูปที่ดิน และ อบต.วังเหนือ ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้ 

ทั้งนี้ หลังจากนายอำเภอแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า มีคำสั่งให้โรงงานผลิตผักกาดดองหยุดกิจการ และยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องนั้น ชาวบ้านได้พึงพอใจและแยกย้ายกันกลับอย่างสงบ  ทั้งนี้ แหล่งข่าวได้ระบุว่า ทางโรงงานอาจจะไม่ได้ดำเนินกิจการต่อก็เป็นได้ เนื่องจากการยื่นขอใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินในการประกอบกิจการนั้น ต้องทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในหมู่บ้านก่อน  เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถทำได้  แต่หากขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องแล้ว ยังสามารถใช้พื้นที่ในการทำอย่างอื่นได้ เช่น การปลูกพืชผัก ผลไม้   ซึ่งทางเจ้าของโรงงานก็จะไม่เสียสิทธิ์ในพื้นที่แห่งนี้โดยการเปลี่ยนพื้นที่มาใช้ทำประโยชน์ด้านอื่นแทน 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1141 วันที่ 11 -17 สิงหาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์