วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บาดแผลกองทุนไฟฟ้า อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ

จำนวนผู้เข้าชม

ากสุจริต ตรงไปตรงมา ป่านนี้ ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ กองทุนไฟฟ้า น่าจะได้ส่งเอกสารโครงการ ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ ใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามคำร้องขอของ “ลานนาโพสต์”แล้ว

ถ้าสุจริตจริง หรือไม่มีส่วนรู้เห็นในความไม่ชอบมาพากลของโครงการบางโครงการ ที่จะกล่าวต่อไป ก็คงไม่พิรี้พิไร ทำเรื่องมากให้ยาวความ และเมื่อยังเพิกเฉย คงต้องรอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ที่มีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะ สั่งการ เหมือนเช่นที่ “ลานนาโพสต์”ได้ยื่นอุทธรณ์ในเรื่องอื่น หน่วยงานอื่น และมีคำสั่งของสำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการมาแล้ว

ก่อนหน้านี้ “ลานนาโพสต์” ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งแต่ปี 2555-2560 รวม 6 ปี พบว่ามีการอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 3,800  โครงการ เป็นจำนวนเงินเกือบ 2,000 ล้านบาท  โดยเงินงบประมาณกว่าครึ่งหนึ่งนำไปใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

ส่วนอันดับที่ 2 คือการใช้จ่ายในการซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น  วัว หมู ไก่ กบ เป็นต้น  ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจในหลายหมู่บ้าน พบว่าสิ่งก่อสร้างหลายแห่งที่ใช้เงินงบประมาณของกองทุน ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ ส่วนจะมีตกหล่น สูญหายไปเข้ากระเป๋าใคร ลานนาโพสต์จะได้ยื่นเรื่องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

เรื่องโครงการ ซื้อวัว หมู ไก่ กบ นี่น่าสนใจ เพราะว่ากันว่า บางโครงการซื้อชุดเดียว แต่ถ่ายภาพไปใช้ในอีกหลายโครงการ เรียกว่าเวียนเทียนกันไป เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั่วหน้า บางโครงการสาธารณูปโภค มีโครงการเดิมของหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว ก็สวมรอยโครงการรับเงินกองทุนไฟฟ้ากันไป

คุณบรรพต ธีระวาส ผู้บริหาร กฟผ.คนหนึ่ง บอกกับ”ลานนาโพสต์” ว่าเขาอยากเห็นการพัฒนาในพื้นที่แม่เมาะ ที่ผ่านมาการใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เกิดประสิทธิผล เข้าใจว่า ขบวนการยังมีข้อบกพร่อง จึงไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

“เมื่อโครงการต่างๆไม่มีประสิทธิผลในแง่ของภาพรวม ก็ส่งผลให้คนไม่เข้าใจว่า กฟผ.มาสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นอย่างไรบ้าง และส่งผลให้ไม่เข้าใจในภารกิจว่า กฟผ.เข้ามาช่วยดูแล  ซึ่ง กฟผ.มีความตั้งใจที่จะสร้างการยอมรับและเป็นหน่วยงานสร้างความภาคภูมิใจแก่ท้องถิ่น เพราะมาสร้างความเจริญในพื้นที่ โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย รวมถึงดูแลด้านสารทุกข์สุขดิบของประชาชน  เมื่อใดที่การบริหารจัดการกองทุนไปถึงไม่ทั่วก็ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับกับองค์กร

ผู้บริหาร กฟผ.ตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการ กองทุนไฟฟ้า ซึ่งเมื่อการใช้จ่ายเงินไม่สามารถแสดงผลที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงไป มองไม่เห็นภาพชัดเจน กฟผ.ก็กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตก ทั้งที่ตั้งใจดี เจตนาดี ที่จะเห็นความเจริญเติบโตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ยิ่งมีการปกปิด เพิกเฉย ลีลาขั้นตอนราชการจนเกินความจำเป็น ก็น่าสงสัยว่า จะมีกรณีทุจริต คอรัปชั่นในโครงการบางโครงการที่กล่าวถึงหรือไม่ เช่น โครงการเวียนเทียนซื้อหมู เห็ด เป็ด ไก่ โครงการสวมรอยโครงการหน่วยงานอื่นๆ

และคงเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ต่อไปนี้จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอีกฝ่ายเดียวต่อไปแล้วที่ต้องรับผิด กฎหมายโคตรเดียว หรือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่จะออกมาใช้บังคับเร็วๆนี้ รวมความรับผิดไปถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครอง กรรมการ อนุกรรมการทั้งหลายด้วย

เป็นกฎหมายที่เข้าองค์ประกอบ กรรมการกองทุนไฟฟ้าพอดี


สุจริตเป็นเกราะกำบังแน่นอน แต่ถ้าไม่สุจริต ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบ ที่เปิดทำการใหม่ไม่นานมานี้ คงได้ขานชื่อใครสักคนที่เกี่ยวข้องเป็นจำเลยให้ได้รู้กันสักที


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1141 วันที่ 11 - 17 หสิงหาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์