วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

บ้านแหงพรึ่บขอป่าชุมชนไม่เอาเหมือง

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ชาวบ้านแหงตบเท้าร่วมประชาคม ถก 4  ประเด็นไม่เอาเหมือง ยกเลิกประทานบัตรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งขอสงวนพื้นที่ป่าเป็นป่าชุมชน  ต่างยกมือพรึ่บแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนไม่เอาเหมืองถ่านหินในพื้นที่ ย้ำหน่วยงานราชการควรแก้ไขให้ถูกต้อง เตรียมยื่นผลการประชุมให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณา

หลังจากเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 60  ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหงรวมตัวกันกว่า 200 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อขอเข้าพบนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อต้องการสอบถามขั้นตอนคำขอใบอนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทเขียวเหลือง จำกัด  หลังจากที่ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 ประกาศใช้เป็นวันแรก ซึ่งมีกำหนดใน พ.ร.บ.แร่  ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุมัติคำขอประทานบัตรด้วย  เบื้องต้น นายยงยุทธ นพนิช  วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ ตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชี้แจงว่า  เหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่บ้านแหง จัดอยู่ประทานบัตรประเภทที่ 3  ผู้ว่าฯไม่มีอำนาจในการอนุญาต เพราะขั้นตอนต้องมีการทำประชาคม มีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหงยังคงยืนยันการคัดค้าน  โดยชาวบ้านแหง หมู่  1 และหมู่ 7 จะมีการจัดประชาคมหมู่บ้านกันขึ้น เพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านแหงไม่ต้องการเหมืองแร่ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นสักขีพยานยืนยันว่า ชาวบ้านไม่ต้องการจริงๆ เพราะที่ผ่านมามีการนำชาวบ้านจากที่อื่นมาสวมและอ้างว่ามีการผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้ว ทำให้เกิดการผ่านประทานบัตรแปลงที่ 6  

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านแหงเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง  ชาวบ้านแหง หมู่ และ หมู่ 7   รวมทั้งชาวบ้านบ้านแหงใต้บางส่วน ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคม  ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ  เยาวชนอายุต่ำกว่า 18  ปี  กลุ่มเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี ก็มาร่วมด้วยลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ซึ่งมีชาวบ้านมาลงทะเบียนทั้งหมด 560 คน  โดยมี นายมาโนชย์ สมศักดิ์  ปลัดอำเภองาว มาแทนนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ ...ลำปาง  รอง ผกก.สภ.งาว  นายก อบต.บ้านแหง  และนายก อบต.หลวงเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำประชาคมดังกล่าว  โดยภายในงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ และเจ้าหน้าที่ทหาร ประมาณ 10 นาย  มาสังเกตการณ์ประชุม  และมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกในบริเวณการจัดงาน

จากนั้น นายเจตน์ ศรีเงิน  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหง หมู่ที่ 1 และนางกมลเนตร เชียงโฉม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ได้กล่าวต้อนรับปลัดอำเภอ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและเชิญปลัดอำเภอกล่าวเปิดงาน  ก่อนที่นายนวล สุทธินันท์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 และนายชัด สุทธินันท์ ประธานประชาคม หมู่ที่ 7  มอบหมายให้ นางศศิรส ศรีนวล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  และนายวัชรกร ให้พร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 เป็นผู้ดำเนินการทำประชาคม โดยมีหัวข้อหลัก 4 ประเด็นด้วยกัน คือ

ประเด็นที่แรก ได้สอบถามถึงกรณีที่จะให้ยกเลิกเพิกถอนผลของการทำประชาคม  รวมถึงบันทึกประชาคมขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 53   ที่บริษัทฯนำไปใช้ดำเนินการขอประทานบัตร  จนได้มาซึ่งประทานบัตรแปลงที่30485/16138 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58   ว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย   ซึ่งชาวบ้านยกมือเห็นด้วย 539 เสียง  ไม่มีคนยกมือไม่เห็นด้วย

ประเด็นที่สอง สอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการขอประทานบัตรตามคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด แปลงที่  4/2553,  5/2553,  7/2553  และ 8/2553  รวมถึงคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินหรือแร่ชนิดอื่นๆ ของเอกชนรายอื่น  โดยชาวบ้านได้ยกมือเห็นด้วย 545 เสียง  และไม่มีคนยกมือไม่เห็นด้วยเช่นกัน

ส่วนประเด็นที่สาม ที่ประชุมขอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ  และตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องฉบับต่างๆ  และพื้นที่ ...  ในเขตที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบและทำนุบำรุงรักษาของหมู่บ้านแหงเหนือ  หมู่ที่ 1 และ 7  เพื่อสำรวจและทำเหมืองแร่

ชาวบ้านต่างยกมือเห็นด้วย 545 เสียง  

และประเด็นสุดท้ายคือ  การจะขอขึ้นทะเบียนเพื่อสงวนรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ  และตามกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้องฉบับต่างๆ  และพื้นที่ ..ที่ปรากฏอยู่ในคำขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด แปลงที่ 4/2553  5/2553  7/2553  8/2553  ให้เป็นป่าชุมชนและป่าใช้สอยของราษฎรบ้านแหงเหนือทั้ง 2 หมู่บ้าน  รวมถึงราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงกัน  ปรากฏว่าที่ประชุมยกมือ เห็นด้วย 545 เสียง  ส่วนที่เหลืองดออกเสียง ซึ่งการประชาคมผ่านไปด้วยดี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 

ทั้งนี้ ชาวบ้านตัวแทนกลุ่มรักษ์บ้านแหง กล่าวว่า  การทำประชาคมในครั้งนี้  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้เห็นว่าชาวบ้านแหงไม่ต้องการเหมืองแร่ถ่านหินเข้ามาในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อแสดงข้อเท็จจริงว่า  รายงานการทำประชาคมหมู่บ้านของ อบต.บ้านแหง เมื่อ 24 ก.ย.53 ที่ผ่านมา ซึ่งนำไปประกอบการขอประทานบัตรเหมืองแร่ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม เพราะในครั้งนั้น หน่วยงานมาจัดเวทีกับบริษัท เพื่อชี้แจงโครงการทำเหมือง สุดท้ายถามว่าชาวบ้านเข้าใจที่อธิบายให้ฟังไหม ถ้าเข้าใจให้ยกมือ ชาวบ้านต่างยกมือ แต่ถูกกลับไปลงในรายงานว่าเห็นชอบ หลังจากนั้นรายงานนี้ถูกนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตประทานบัตร จนบริษัทได้รับประทานบัตรแปลงที่ 6 ไปแล้ว  ดังนั้นการทำประชาคมของชาวบ้านในครั้งนี้จึงอยากให้ได้รับทราบความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง  และรายงานในวันที่ 24 ก.ย. 53  ไม่ควรนำไปอนุญาตประทานบัตร และควรยกเลิกใบประทานบัตรแปลงที่ได้รับอนุญาตแล้ว  หน่วยงานราชการควรแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ทำสรุปรายงานการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้รับทราบโดยทั่วกัน


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1148 วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์