วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ลำปาง เส้นทางสร้างทรัพย์แห่งความรู้ สู่ประเทศไทย 4.0

จำนวนผู้เข้าชม Home Remedies For Wrinkles

โลกของการเรียนรู้ในยุค 4.0 เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล ได้ปฏิวัติกระบวนการผลิต การบริการ หรือการบริโภคอย่างมหาศาล   ปัจจุบันจะเห็นว่า ผู้ผลิตอุตสาหกรรมใหญ่หลายรายนำหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานแทนคน  เกษตรกรควบคุมการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชันมือถือ บริษัทอสังหาฯ ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างอาคาร  ส่วนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น หลากหลายขึ้น ขณะเดียวกัน การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น โลกในยุค 4.0 จึงกว้างใหญ่ไพศาล มีแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่กระจายอยู่ทั่วไป   ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา

ลำปาง เส้นทาง Hub ความฮู้จึงเริ่มต้นขึ้น โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) องค์การมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อกระตุ้นให้ทั้งชาวลำปางและคนต่างถิ่น ได้เข้าถึงขุมสมบัติทางองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำไปต่อยอดเสกสรรค์งานใหม่ๆ ในบริบทที่แตกต่างกัน  เนื่องจากจังหวัดลำปาง นับว่ามีความได้เปรียบของทรัพยากรทางธรรมชาติและศิลปวัฒธรรมเป็นทุนเดิม เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทุนเหล่านี้จะนำมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค 4.0 ได้อย่างดี

เส้นทางดังกล่าว  เริ่มจาก 2 เรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของลำปาง คือ รถม้าลำปางและ เซรามิกลำปาง”  เป็นการรวบรวมแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ของรถม้าและเซรามิก กระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ จากแหล่งดินขาวไปสู่โรงงานไปสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อันสวยงามตระการตา หรือจากม้าเป็นรถม้าและอาชีพคนขับรถม้าที่จุนเจือรายได้และเศรษฐกิจชุมชนมายาวนาน รวมทั้งการถ่ายทอดทักษะเฉพาะทาง อาทิ การวิเคราะห์ดิน การออกแบบเซรามิก การปลูกหญ้าแพงโกล่า การประกอบรถม้า ฯลฯ เปิดประตูต้อนรับให้ผู้มาเยือนได้ทดลอง ทดสอบ เป็นการฝึกฝนความเชี่ยวชาญและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยตนเอง  ซึ่งนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินเจริญใจ ยังครบเครื่องเรื่องความรู้

นอกจากองค์ความรู้ด้านรถม้าและเซรามิกแล้ว OKMD ยังได้รวบรวมและกำลังจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่รวมแหล่งเรียนรู้สาธารณะอันหลากหลายของจังหวัดลำปาง โดยอาศัยความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพราะแค่จังหวัดเดียว ยังมีองค์ความรู้/ภูมิปัญญาอีกจำนวนมากรอให้ผู้คนได้เข้ามาค้นหาและพัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ www.lampanghubhoo.com รวมทั้งสื่อต่างๆ ทั้งแผนที่ คลิปวิดีโอ ฯลฯ ที่จะเผยแพร่ในจังหวัดตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การยกระดับทักษะความรู้ดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียน  คนไทย 4.0 ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคม (Social media) และนวัตกรรมต่างๆ ในการแสวงหาความรู้และต่อยอดศักยภาพของตนเอง  เพื่อปรับตัว การแสวงหาความรู้คู่ปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญ มิใช่สำหรับภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย  ดังนั้น การเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้คนมีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์ รองรับการเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ไม่ใช่แค่เงื่อนไข แต่เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน

ลำปาง เส้นทาง Hub ความฮู้  จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนลำปางและนักท่องเที่ยว  ได้รู้จักลำปางในมุมมองใหม่ที่สนุกอย่างสร้างสรรค์  สานฝันการพัฒนาเมืองที่ (ผู้คน) มั่นคง (ชุมชน) มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน


  (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1146 วันที่ 15 - 21 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์