วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ปะทะสังสรรค์ นักข่าว-กฟผ.แม่เมาะ

จำนวนผู้เข้าชม Home Remedies For Wrinkles

  รรณาธิการ “ลานนาโพสต์” ได้รับชวนจาก การไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ไปร่วมเวทีเสวนา ว่าด้วย “การปรับตัวการสื่อสารในยุค 4.0 เมื่อสัปดาห์ก่อน ที่จังหวัดเชียงราย นับเป็นการริเริ่มในการพูดคุย ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสื่อลำปางทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และแหล่งข่าวสำคัญเช่น กฟผ.และเหมืองแม่เมาะที่น่ายินดี

บทบาทองค์กร เช่น กฟผ.แม่เมาะนั้น คล้ายหมู่บ้านกระสุนตก ไม่ว่าจะมีเรื่องราวใด กฟผ.จะต้องรับหน้าก่อนเสมอ ด้วยภาพในใจในอดีต หรืออย่างน้อยก่อนปี 2541 ที่มีหลักฐานและคำพิพากษาศาล วินิจฉัยอาการป่วยของชาวบ้านว่ามาจากควันพิษในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ถึงแม้ ระบบการควบคุมมลพิษ ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ไม่มีพิษภัยอีกต่อไป แต่ภาพหลอนนั้นยังอยู่ในใจของผู้คน และอาจชี้นิ้วให้ กฟผ.เป็นจำเลยได้ตลอดปี ตลอดชาติ นี่เป็นภาระหนักหน่วงยิ่งของ เหมืองแม่เมาะ และกฟผ.ที่จะต้องไม่เหน็ดเหนื่อย ในการอธิบายความให้สังคมเข้าใจ

นอกจากเรื่องบทบาทของ กฟผ.ในฐานะเป็นแหล่งข่าวสำคัญของสื่อท้องถิ่นแล้ว ก็มีคำถามว่าในตัวสื่อท้องถิ่น จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ ที่กิจการหนังสือพิมพ์ทั้งระบบ กำลังจะล้มครืนลง หากไม่ปรับตัวให้ทันท่วงที

บรรณาธิการลานนาโพสต์   อธิบายว่า การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์นั้น หนึ่งคือ สร้างตลาดเฉพาะ สำหรับคนอ่านที่ต้องการข่าวสาร ข้อมูล ที่มีสาระ มีพื้นที่ในการเสนอข่าวแนวการเมือง การบริหาร การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่ละทิ้งข่าวแนวอาชญากรรมในเชิงสะท้อนสังคม

สำหรับลานนาโพสต์ ตั้งเป้าที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นหนังสือพิมพ์ชุมชน หรือ community newspapers ชัดเจนจริงจังมากขึ้น นั่นหมายถึงการทำหน้าที่สะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เป็นหมาเฝ้าบ้านให้ท้องถิ่น รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ ต่อการทำหน้าที่ของผู้มีอำนาจ ข้าราชการของรัฐในท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังไม่แข็งแรงเพียงพอ ยังไม่มีการพัฒนาบุคลากร ไม่มีนโยบายบริหาร นโยบายข่าว และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังอิงอยู่กับระบบอุปถัมภ์ทั้งกับนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น ข้อนี้อาจเป็นความจริงอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ความจริงสำหรับลานนาโพสต์

 ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 21 ปี ที่บนแผงหนังสือ ปรากฎชื่อหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยืนหยัดความเป็นสื่อเสรี ที่มีความเป็นอิสระ มีแนวทางในการนำเสนอข่าว มีเป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยน แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแนวประชานิยมหลายฉบับ ที่มุ่งเสนอข่าวและภาพอาชญากรรม หรือข่าวที่มุ่งตอบสนองสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์

แต่ด้วยความเชื่อมั่นในจุดยืนและการเสนอข่าวเช่นนี้ ในที่สุดในห้วงระยะเวลาราว 5 ปีที่ผ่านมา เราก็ได้การตอบรับและยืนยันหลักฐานความสำเร็จจากในระดับหนึ่งจากองค์กรวิชาชีพสื่อระดับชาติ และระดับสากล ผ่านรางวัลต่างๆ รวม 11 รางวัล

เราไม่เรียกว่าความสำเร็จ แต่มันคือศักยภาพของสื่อท้องถิ่นที่ไม่ด้อยไปกว่าใคร หากพวกเขาจริงจัง

ปะทะสังสรรค์กับ กฟผ.แม่เมาะ ยังมีอีกหลายเรื่อง หลายประเด็น โปรดติดตาม


 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1146 วันที่ 15 - 21 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์