วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ฎีกาปลดนายกฯห้างฉัตร ยื่นบัญชีไม่ครบปลัดนั่งแทน

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

“จรัล” ยื้อเก้าอี้มานาน ล่าสุดศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรพ้นตำแหน่ง ขาดคุณสมบัติ เหตุจากยื่นบัญชีรายจ่ายเลือกตั้งไม่ครบ  ปลัดเทศบาลขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนทันที

กรณีนายจรัล วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ถูกยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่ายื่นบัญชีรายจ่ายในการหาเสียงไม่ครบ กระทั่งศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  มีความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วนทางความจริง  โดยศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 6,000 บาท  และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.59

ต่อมาวันที่ 26 ม.ค.59  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกหนังสือแจ้งคำพิพากษาศาลแขวงลำปาง ถึงนายอำเภอห้างฉัตร  ระบุวา เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเป็นเหตุให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องหาม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  เมื่อนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย   แต่ปรากฏว่า นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  ได้นำหลักฐานใหม่ คือคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4247/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน แต่ยังคงสามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะสิ้นสุดคดี ซึ่งเป็นการวินิจฉัยคนละแนวทางกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/5108   เรื่องการทุเลาการบังคับทางปกครอง ส่งมาถึงนายอำเภอห้างฉัตร ให้ทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองกรณีให้นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง จนกว่าการสอบสวนจะเป็นที่ยุติ 

ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้หารือไปยังกฤษฎีกาอีกครั้ง เพื่อขอทบทวนความเห็น กระทั่งวันที่ 28 ก.ค.59  กระทรวงมหาดไทยได้ตอบหนังสือเรื่องการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นกลับมายังจังหวัดลำปาง  กรณีของนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันความเห็นเดิมตามศาลชั้นต้น  การขาดคุณสมบัติมีผลตั้งแต่ศาลชั้นต้นพิพากษา โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด  ส่วนเรื่องที่นายจรัญได้อ้างคำสั่งศาลฎีกา ที่ 4237/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย.58 มาเป็นหลักฐานประกอบนั้น  ถือว่าคำสั่งศาลฎีกามีผลเฉพาะคู่ความและเฉพาะคดีนั้น ยกขึ้นมาอ้างเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้ 

ต่อมาวันที่ 8 ส.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้แจ้งเรื่องการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดังกล่าว ส่งไปยังนายอำเภอห้างฉัตร  เพื่อให้แจ้งข้อเท็จจริงไปยังนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ทราบว่า ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร  ตาม พ.ร.บ.ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา วันที่ 19 ม.ค. 59   แต่นายจรัล ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และได้ยื่นอุทธรณ์และฎีกาตามขั้นตอนของกฎหมาย  โดยอ้างว่าระบบการสั่งการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ยังไม่มีหนังสือคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง แต่ได้รับหนังสือเป็นการแจ้งคำพิพากษาให้ทราบ ไม่ได้ระบุว่าให้พ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใด  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคำสั่งให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ฐานไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ไปปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาให้ยืนตามศาลชั้นต้น

ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้มีการเลื่อนการพิพากษาถึง 2 ครั้ง  เนื่องจากครั้งแรกนายจรัลได้แจ้งว่าติดภารกิจ และครั้งที่สองได้แจ้งว่าป่วย  ล่าสุดศาลได้นัดฟังคำพิพากษา เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ยืนตามศาลชั้นต้น คือ พิพากษาจำคุก 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงิน 6,000 บาท  และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษา

แหล่งข่าวแจ้งว่า นายจรัล วงศ์สวัสดิ์ ได้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.60 ที่ผ่านมา โดยพันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์  ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีในทันที  และอยู่ระหว่างรอหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งมาอีกครั้ง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1144 วันที่ 1  - 7 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์