วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ศาลสั่งคุ้มครอง 'จุมพร' คืนนายกฯเมืองล้อมแรด

จำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

ศาลปกครองสั่งคุ้มครอง “จุมพร ชมภูรัตน์” คืนเก้าอี้นายกเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังยกฐานะกว่า 2 ปี ไม่ได้นั่งนายกฯต่อ  ยื่นศาลขอความเป็นธรรม รอผลการยื่นอุทธรณ์ของจังหวัดภายใน 60 วัน

หลังจากที่เทศบาลตำบลล้อมแรด อ.เถิน  จ.ลำปาง ได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.58  เนื่องจากเทศบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขต เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ประกอบกับมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  

จากคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57  อ้างถึงประกาศ คสช.ที่ 85/2557 ที่ให้งดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58  ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และหากมีจำนวนสมาชิกไม่ครบหรือพ้นจากตำแหน่งในภายหลัง ให้สภาท้องถิ่นคงจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาฯแทนตำแหน่งที่ว่าง  สำหรับกรณีที่มีสมาชิกสภาฯที่มีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งจองจำนวนที่กฎหมายกำหนด ให้ใช้วิธีการสรรหาสมาชิกสภาฯ ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557  ซึ่งคำสั่งกำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ซึ่งกรณีของเทศบาลตำบลล้อมแรด ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด จึงไม่เข้าตามหลักเกณฑ์คำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 ทำให้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ หมดวาระลง โดยจะต้องมีการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช.ที่ 85/2557  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรดรักษาราชการในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทั้งนี้ กรณีการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรี ของเทศบาลที่มีการยกฐานะ ได้มีหลายจังหวัดยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เช่นที่เทศบาลเมืองท่าผ่า จ.ราชบุรี โดยศาลปกครองสั่งให้นายกเทศมนตรีกลับมานั่งดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

จากรายงานข่าวทราบว่า เมื่อไม่นานมานี้ นายจุมพร ชมพูรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองเช่นกัน เนื่องจากเห็นว่าหลายเทศบาลที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมีการยื่นฟ้องต่อศาลและกลับเข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กลับประชาชนอีกครั้ง จนกระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือน ส.ค.60 ที่ผ่านมา ศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองให้นายจุมพร ชมพูรัตน์ กลับมานั่งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองของศาลปกครองได้ภายใน 60 วัน  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอขั้นตอนว่าทางจังหวัดจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลหรือไม่

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1147 วันที่ 22 - 28 กันยายน 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์