วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รถขับสี่ เกาะกว่ารถขับสองแค่ไหน?

จำนวนผู้เข้าชม

การทำให้รถเคลื่อนที่ เข้าโค้ง หรือลดความเร็ว ล้วนต้องอาศัย แรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับหน้ายาง ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ล้อรถของเราก็ไม่มีทางไถลไปบนถนนแน่นอน ซึ่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะรับแรงเสียดทานได้มากกว่า
  
รถยนต์กลุ่มครอส โอเวอร์ เอสยูวี สมัยนี้ มักมีระบบขับเคลื่อน 4 และ 2 ล้อ ให้ลูกค้าเลือก หลายคนอาจสับสนว่าจะเลือกแบบไหนดี อันนี้ตอบยากครับ เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเรื่องราคา ความประหยัดเชื้อเพลิง การยึดเกาะถนน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ครับ สัปดาห์นี้ผมขอพูดเฉพาะเรื่องการยึดเกาะถนนก็แล้วกัน
  
การทำให้รถเคลื่อนที่ เข้าโค้ง หรือลดความเร็ว ล้วนต้องอาศัย แรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับหน้ายางเสมอ แรงเสียดทาน หรือความฝืดนี้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคร่าวๆ คือ เนื้อของยาง ผิวถนน และน้ำหนักของรถที่กดหน้ายางให้อัดกับพื้นผิวถนน ตราบใดที่แรงซึ่งกระทำต่อล้อ ยังไม่เกินแรงเสียดทาน ล้อรถของเราก็ไม่มีทางไถลไปบนถนนแน่นอนครับ

 ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น สมมติให้รถขับเคลื่อนล้อหลัง (ขับ 2 ล้อ) กระจายน้ำหนักลงล้อเท่ากันล้อละ 25 % ของน้ำหนักรถ 1,200 กก. เท่ากับ 300 กก. ให้รถอยู่บนผิวถนนที่เปียกลื่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเท่ากับ 0.5 (หน้ายางรับแรงได้ครึ่งเดียวของแรงกดกับผิวถนน) ดังนั้น ล้อหลัง (ล้อขับเคลื่อน) แทนที่จะรับได้ 300 กก./1 ล้อ ก็จะรับแรงได้เพียงล้อละ 150 กก. เท่านั้น ถ้าเร่งความเร็วเต็มที่ในเกียร์ 1 สมมติให้แรงขับเคลื่อนสูงสุดได้ 400 กก. ล้อจะหมุนฟรี เนื่องจากแรงขับเคลื่อนเกินแรงเสียดทานที่ยางรับได้

 ตรงกันข้ามถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ FULL TIME แรงขับเคลื่อน ( 400 กก.) ที่ถูกส่งไปแต่ละล้อ จะถูกหารด้วย 4 คือ ล้อละ 100 กก. ซึ่งต่ำกว่าแรงเสียดทานของรถขับล้อหลังอยู่ 50 กก. (ล้อหลัง 150 กก.) ดังนั้นจึงไม่มีล้อใดหมุนฟรีถ้าใช้แรงขับเคลื่อนเท่ากัน
  
ในโค้งยิ่งเห็นชัด ให้ผิวถนนกับหน้ายางเหมือนเดิม แต่เพิ่มแรงหนีศูนย์ฯ เข้ามา สมมติขับด้วยความเร็วในโค้งเกินแรงหนีศูนย์ฯ ที่ 100 กก. ถ้าต้องเร่งความเร็วเต็มที่ในโค้ง รถขับเคลื่อน 2 ล้อ จะเร่งด้วยแรงขับเคลื่อนล้อละ 112 กก. (ขอไม่แสดงการคำนวณเพราะเนื้อที่ไม่พอ) เกินกว่านี้ล้อขับเคลื่อนจะไถลออกนอกโค้ง
  
ถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวแปรเดียวกัน ใช้แรงขับเคลื่อน 2 ล้อ ที่ 112 กก. รวมเป็น 224 กก. กระจายไปที่ล้อทั้ง 4 เท่ากัน ที่ 56 กก. คำนวณแล้วได้ 115 กก. ยังห่างจากค่า 150 กก. ที่แต่ละล้อรับได้อยู่มาก นี่คือความได้เปรียบของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งเมื่อเร่งทางตรง และในโค้งครับ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1151 วันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560)

Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์