วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สำนึกนักเรียนทุนหลวง วุฒิชัยสร้างงานศิลป์ด้วยใจภักดิ์

จำนวนผู้เข้าชม .

“หลักฐานทางโบราณคดีทุกยุคทุกสมัยที่ค้นพบ เราจะพบเรื่องราวที่สะท้อนแนวคิดในยุคนั้นเสมอ ไม่ว่ายุคใดหรือแหล่งอารยธรรมใดในโลกนี้ วิถีคิดและการดำเนินชีวิตในช่วงนั้นๆ มักถูกแสดงออกมาในรูปแบบงานที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ เช่นเดียวกับพุทธศตวรรษที่ 255 อันเป็นมหาวโรกาสมิ่งมงคลของชาวไทยทั้งมวล ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาเรื่อง 60 ปีโดยธรรม ซึ่งถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ดังปฐมราชโองการที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ”

จากข้อความข้างต้น คือคำบรรยายประกอบ ผลงานรางวัล ดีเด่นประเภทเครื่องปั้นดินเผาโดยมีการเคลือบ ชื่อ 60 ปีโดยธรรมโดย วุฒิชัย พลายด้วง ศิลปินสาขาเครื่องปั้นดินเผา การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่12 พ.ศ. 2547 ที่จัดแสดงไว้ในคลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สะสมผลงานศิลปกรรมที่เป็นผลงานเหรียญรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด โดยมีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดูแลเก็บรักษา ประกอบด้วยการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ การประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติมาจนถึงทุกวันนี้  เป็นฝีมือของคนไทยที่อยู่ในแผ่นดินลำปาง สร้างผลงานจากแรงบันดาลใจในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านงานศิลป์ทรงคุณค่า

วุฒิชัย พลายด้วง ชาวนครศรีธรรมราช ที่เข้าไปเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ วิทยาลัยเพาะช่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) สาขาจิตรกรรม หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก(ปี2527) ในโครงการ ทุนนริศรานุวัดติวงศ์ซึ่งเป็นทุนหลวงสำหรับบำรุงและสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตเพื่อสำนึกในคุณแผ่นดินในพระมหากษัตริย์ไทย

“ในสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาปี 1 ทางราชการประกาศให้นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าไปรับคัดเลือกในโครงการทุนนริศฯ ซึ่งเป็นทุนหลวงที่สนับสนุนด้านศิลปะทุกแขนง ผมส่งผลงานเข้าไปหลายชิ้นในที่สุดก็ได้รับคัดเลือก นับจากวันนั้นมาผมดำเนินชีวิตทุกก้าวย่างตามรอยพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสอนให้คนไทยเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน นั่นคือความภาคภูมิใจของนักศึกษาไทยคนหนึ่งที่คิดและมั่นใจว่าจะทำไปจนชีวิตจะหาไม่ ผมใช้ทักษะวิชาชีพทำงานมาด้วยความภาคภูมิใจในความสามารถในศิลปะไทย อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่จะต้องสร้างผลงานศิลปะไทยออกไปให้คนรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่าง ครั้งเมื่อในอยู่ในห้วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครบรอบ 60 พรรษา ประชาชนคนไทยต่างก็แสดงความจงรักภักดีมากมาย ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและพระมหากษัตริย์ ผมเห็นปู่เย็นที่อาศัยอยู่ในเรือ ก็ยังแสดงความจงรักภักดีในรูปแบบของปู่เย็น ผมเป็นคงเงียบๆพูดไม่เก่ง ไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไร ผมจึงใส่ความรู้สึกนึกคิดของความจงรักภักดีทั้งหมดลงไปในรูปแบบของงานศิลปะของตัวเอง และคัดเลือกผลงานที่ทำนั้นส่งไปมีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับรางวัลเกินความคาดหมายที่และเป็นที่สุดในชีวิตที่มีโอกาสได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

ตลอดเส้นทางชีวิตของ วุฒิชัย พลายด้วง  มีแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณเป็นแรงขับเคลื่อนส่วนลึกของหัวใจ ทางเดินชีวิตของเขาจึงเป็นศิลปินผู้สร้างและแบ่งปันจิตวิญญาณของศิลปะไทย ทั้งงานศิลปะที่ทำเพื่อความสุขเป็นการส่วนตัว และธุรกิจการงานมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อมีความถนัดด้านศิลปะด้านจิตรกรรมเป็นทุนเดิมแต่การเดินทางเข้าสู่อาชีพจากการทำงานนั้นไม่ง่าย  เขาจึงจากงานเขียนลายเส้นบนกระเบื้องเคลือบดินเผาในโรงงานหลายแห่งในภาคกลางอยู่หลายปีต่อมาได้พัฒนาจากงานเขียนลายเส้นสู่งานปั้นแกะลายแม่พิมพ์เซรามิคซึ่งต้องอาศัยทักษะกระบวนช่างศิลป์รอบด้าน เส้นทางชีวิตของเขาคร่ำหวอดอยู่ ในโรงงานเซรามิคในภาคกลางกระทั่งมาตั้งรกรากสร้างครอบครัวอยู่ที่ลำปาง

เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาหันหลังให้กับการเป็นลูกจ้างในอุตสาหกรรมเซรามิค มาทำโรงงานรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ ในที่ดินบ้านของตัวเอง ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ซึ่งเป็นโรงงานเซรามิคเล็กๆภายใต้ชื่อ “วุฒิชัยเซรามิคส์” ในปัจจุบัน

“งานเซรามิคที่ผมทำมีความหลากหลาย แสดงเอกลักษณ์และตัวตนของผมมากที่สุด ด้วยการใช้ศิลปะไทยมาประยุคใช้ เป็นลวดลายนูนต่ำลงบนชิ้นงานอย่างปราณีต ขณะเดียวกันผมก็ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานศิลปะจำนวนมากได้ในคุณภาพสูงเป็นหัตถอุตสาหกรรม  ผลงานเซรามิคจากโรงงานผมที่ออกไปสู่ท้องตลาดเชิงพาณิชย์จะมีความเป็นไทยสูงมาก เช่นลายไทย ดอกบัว และลายไทยล้านนา ผสานกับเทคนิคสูตรดิน และการเผาเคลือบ ที่มีเอกลักษณ์ไทยโบราณ คนทำงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำนึกรู้คุณแผ่นดินด้วยกันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะได้ซึมซับว่า สินค้าจากไทยเป็นของดีมีคุณค่า ”

ทั้งหมดนี้คือแนวทางการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน ในฐานะคนไทยที่ซาบซึ้งในพระมากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินและกษัตริย์ไทยทุกพระองค์

“ผมรักและเทิดทูนในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และ ผมก็มีความภาคภูมิใจที่เกิดมาในยุคสมัยของรัชกาลที่ 9 ที่บ่มเพาะจิตใจให้ผมเป็นคนไทยที่รักแผ่นดินไทยมาพร้อมกับพ่อแม่ตั้งแต่ผมจำความได้ การแสดงออกถึงความรักต่อแผ่นดินจะส่งผ่านทางผลงานเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ไปถึงรุ่นลูกหลาน”

                                                                                                                เรื่อง - ศชากานท์ แก้วแพร่
                                                                                                                ภาพ - วุฒิชัย พลายด้วง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1149 วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2560)
Share:

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์