วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ลั่นเสร็จทันสงกรานต์ปิดจ็อบศาลหลักเมือง

จำนวนผู้เข้าชม url and counting visits

เทศบาลเร่งเดินหน้าหาผู้รับเหมารายใหม่ สานต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองฯ ให้แล้วเสร็จ หลังยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับเหมารายเดิม แจงเนื้องานคงเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ หวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการบูชาได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองเดือนเมษายนนี้

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุม JJ Park ลำปาง ในวันที่ 17 ม.ค. 2561 ว่า ภายหลังจาการที่หมดสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาไปแล้ว ถือว่า โครงการได้สิ้นสุดลง โดยเทศบาลนครลำปางได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทได้เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการงวดแรกเพียงงวดเดียว เป็นเงินจำนวน 2 ล้านกว่าบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือจำนวน 6 ล้านกว่าบาท ได้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากไม่สามารถกันเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้  ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเงินบางส่วนของกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตเป็นกุศล ซึ่งขณะนี้มียอดบริจาครวม  1,680,900 บาท (ณ วันที่ 2 ม.ค. 61) มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองในส่วนที่คงเหลืออีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  ให้แล้วเสร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้เร็วที่สุด

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า  สำหรับเนื้องานโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองที่เหลือ ประกอบด้วย งานปูพื้นคอนกรีตหินแกรนิต พร้อมตกแต่ง งานติดตั้งประตู 4 ด้าน 8 บาน งานทาสีภายในและภายนอก พร้อมป้ายโครงการฯ และงานตกแต่งติดตั้งระบบไฟภายในและโดยรอบอาคาร รวมถึงการบูรณะเสาหลักเมืองทั้ง 3 หลัก ที่ประชุมมีมติให้หารือกับกรมศิลปากรให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบ ออกแบบ แนะนำแนวทางในการซ่อมแซมและปรับปรุงบำรุงรักษาให้มีสภาพดีดังเดิม โดยเน้นการอนุรักษ์ให้คงรูปแบบเดิมเอาไว้ หรือ เปลี่ยนแปลงจากเดิมให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง 2561 นี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปางได้อย่างต่อเนื่อง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 503 0 66247 2 ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง และขอความกรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนได้ที่ 0 5423 7261 หรือ E-mail : [email protected] โปรดเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อจักได้ตอบรับและจัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมหนังสือขอบคุณให้ในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกิตติภูมิ นามวงค์ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 08 9755 9796  นางชนูสี อินดาวงศ์ เลขานุการกองทุนฯ 081595 8019   นายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง 089755 5548 กรรมการกองทุนฯ หรือที่  โทรศัพท์ 0 54237267 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1163 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์