วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เทศน์มหาชาติใช้งบท่องเที่ยว พบทัวร์ชุมชนซ้ำซ้อนจำนวนผู้เข้าชม my widget for counting

จากการประชุม "แนวทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง" ผู้แทนจากภาคเอกชนจังหวัดลำปาง  โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 8 ก.พ. 2561 ได้กล่าวถึงแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้กับองค์กรภาคเอกชน ฟังเพื่อนำไปปรับใช้และกำหนดทิศทางนโยบายการทำงานให้เชื่อมโยงกับนโยบายจังหวัดได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งในเนื้อหาหารบรรยายได้กล่าวว่า การทำงานของจังหวัดจะไม่เน้นหนังสือราชการนำ แต่จะเน้นการคุยนอกรอบโดยตรงกับผู้บริหาร และนักลงทุน นักธุรกิจ รวมถึง กระทรวง กรม ที่จะเข้ามาเชื่อมโยงงานในพื้นที่จังหวัดลำปางให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยเน้นผลถึงภาพรวมเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีบางส่วนพบข้อผิดพลาดและการซ้ำซ้อนหลายประการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนหลายพื้นที่ เช่น หมู่บ้านป่าเหมี้ยงและ แม่แจ๋ม อ.เมืองปาน ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน มีโฮมสเตย์ มีการท่องเที่ยวในชุมชนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ แต่ขาดเสน่ห์ และการจัดการตลาดที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว เช่น มีโลโก้หน่วยงานราชการติดอยู่กับป้ายหน่วยงานราชการ ป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว มากเกินไป  นอกจากนี้ยังพบการส่งเสริมท่องเที่ยวจากหลายหน่วยงานแต่ซ้ำกันเป็นงานเดียว  การส่งเสริมกระจายไปแบบไม่มีเป้าหมายทางการตลาดที่สร้างรายได้จริง  และไม่มีจุดขายที่ชัดเจนดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ได้ 

“สิ่งที่เราพบในการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า ที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน คือ หมู่บ้านเดียว ชุมชนเดียว มีการของบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ยืนยันได้จากป้ายของแต่ละหน่วยงานในชุมชนกระจัดกระจาย เพื่อแสดงผลงาน หรือ ความเป็นเจ้าของโครงการ แต่ผลที่ออกมากลับไม่ได้ประโยชน์ ไม่มีใครอยากถ่ายรูปกับป้ายที่มีโลโก้หน่วยงานต่างๆ แต่นักท่องเที่ยวอยากถ่ายรูปป้าย ถึงแล้ว และป้ายที่บ่งบอกถึงสถานที่นั้น เก็บไปแชร์ ออกสื่อโซเชียล ไม่มีใครอยากถ่ายรูปกับป้ายพัฒนาชุมชน เรื่องนี้ต้องคิดใหม่ ทางจังหวัดมีนโยบายให้หมู่บ้านท่องเที่ยวทุกแห่งทิ้ง แล้ว ทำใหม่ให้เป็นจุดดึงดูด แลนมาร์คถ่ายภาพ และโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวๆใดๆ ทางจังหวัดต้องรู้ และผ่านการวิเคราะห์ร่วมกัน เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก เมื่อผมพบว่า งานเทศน์มหาชาติ อยู่ในแผนงบประมาณด้านท่องเที่ยว ซึ่งไม่เกี่ยวกัน “

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ ขอทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆด้านท่องเที่ยวที่ส่งเข้าไปของบประมาณที่จังหวัดไม่รู้เห็นด้วย และจะขอให้ หน่วยงานต่างๆ ยิงเป้าหมายการส่งเสริมให้สอดรับกันมากกว่าต่างคนต่างทำ ซ้ำซ้อนกัน โดยในปี 2562 จะต้องเห็นผลงานที่ชัดเจนจากการปรับกระบวนการทำงานด้านท่องเที่ยว เพื่อแยกแยะว่าโครงการไหนเป็นประเพณีคนท้องถิ่น ที่จัดเพื่อคนท้องถิ่น  โครงการไหนจัดเพื่อ ดึงนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศ ซึ่งจะต้องวางการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1166 วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์