วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

บทบาทสื่อบ้านนอก กับข่าวเจาะ คอรัปชั่น

จำนวนผู้เข้าชม .
  
ย่างน้อยในห้วงระยะเวลาราว 5 ปีที่ผ่านมา “ลานนาโพสต์” ได้ทำหน้าที่ “หมาเฝ้าบ้าน” เกาะติดเรื่องราวการทุจริต คอรัปชั่นในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นความยากลำบากเรื่องหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่เพียงกำลังคน กำลังทุน ที่น้อยนิด หากการเสนอข่าวคอรัปชั่นในพื้นที่ที่ใครๆก็รู้จักกันหมด ก็นับเป็นความเสี่ยงในสวัสดิภาพ สูงยิ่งกว่าการทำข่าวประเภทเดียวกันในเมืองใหญ่

แต่นี่คือหน้าที่ คืออาชีวปฏิญาณ ที่คนทำสื่อจะต้องแสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจน ตรงไปตรงมา และหวังว่ากุศลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ จะปกป้องคุ้มครองได้

ในปีที่ผ่านมา “ลานนาโพสต์” ได้รายงานข่าว เจาะลึก (Investigative Reporting) หลายเรื่องเช่น ข่าวทุจริตสร้างสนามกีฬา กองทุนไฟฟ้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง

จากจุดเริ่มต้น “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด” จนถึง “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สหกรณ์อีกหลายแห่งที่มีบทบาทคล้ายสถาบันการเงิน รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง สหกรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งแพร่เมล็ดพันธุ์แห่งการทุจริต คอรัปชั่น ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินของสมาชิก ที่ต่างก็มุ่งหวังพึ่งพาสหกรณ์เป็นหลักประกันชีวิตของพวกเขา

ในห้วงเวลาที่มีปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น หนักหน่วง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสนอแนวทางให้คณะรัฐมนตรี แก้ปัญหาสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนสถาบันการเงิน จัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมากำกับ ดูแล และมีอำนาจลงโทษผู้กระทำความผิด นี่เป็นภาพสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวพันกันระหว่างสหกรณ์ และความเสี่ยงในการทุจริต คอรัปชั่น ประเด็นความไม่โปร่งใสในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในการพิจารณาของ ป.ป.ช.

 สำหรับปัญหาในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง มีที่มาจากการที่คณะกรรมการชุดที่ 56  ได้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นเงินรวม 252 ล้านบาท  โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง พ.ศ. 2549  และไม่ทำตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งกำหนดให้ซื้อที่ดินแปลงเดียว 15 ไร่ แต่มีการซื้อที่ดิน  2 แปลง รวมพื้นที่ได้ 14.3 ไร่  อีกทั้งยังมีลำเหมืองผ่านกลาง

นอกจากนั้นก่อนการจัดซื้อก็ไม่มีการตรวจสอบแนวเขตชี้วัด เมื่อทำสัญญาแล้วปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้หายไป 50 ตารางวา   ขณะที่ที่ดินใกล้เคียง เฉลี่ยไร่ละ 5.3 ล้านบาทเศษ  แต่ที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราคาพุ่งสูงถึงไร่ละ 16.8 ล้านบาท  ต่อมาสหกรณ์จังหวัด สั่งให้ยุติการดำเนินการต่างๆในที่ดินผืนนี้ทันที

ไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ลานนาโพสต์ติดตามรายงานข่าวนี้ โดยยึดหลักข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน ด้วยการเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักฐานต่างๆ การลงพื้นที่สำรวจสภาพที่ดิน การตรวจสอบราคาซื้อขายที่ดิน 2  แปลงซึ่งคณะกรรมการชุดที่ 56 ซื้อด้วยวิธีพิเศษจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ลำปาง แพงกว่าที่ดินข้างเคียงถึงสามเท่า แม้จะซื้อในเวลาต่างกัน หรือสภาพที่ดินต่างกัน ราคาเปรียบเทียบก็ยังน่าสงสัย

การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้กระทำเฉพาะฝ่ายผู้ร้องเรียน ซึ่งอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินเท่านั้น หากยังเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายผู้ถูกร้องเรียน ซึ่งต่อมากลายเป็นจำเลยในคดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฟ้องฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง ได้อธิบายเหตุผลในการซื้อที่ดินแพง รวมทั้งประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆจนครบถ้วน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเหตุผล เอกสาร ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็ยังน่าเชื่อว่าการจัดซื้อที่ดินครั้งนี้มีเงื่อนงำ ไม่โปร่งใส และจำเป็นต้องพิสูจน์ความจริงจนถึงที่สุด

กรณีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกรรมการชุดที่ 56 จำนวน 16 คน รวมทั้งอดีตผู้จัดการสหกรณ์ ในขณะเดียวกันได้แจ้งความดำเนินคดีฐานร่วมกันฉ้อโกง โดยพนักงานสอบสวนส่งเรื่องต่อไปยัง ป.ป.ช.ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช.ในส่วนคดีค่าเสียหาย ศาลจังหวัดลำปางมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง หรือส่วนต่างราคาที่ดินรวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

ปีที่ 22 เรายังมุ่งมั่นแนวทางในการนำเสนอข่าวเช่นนี้ต่อไป เพราะเราเชื่อว่า ไม่ว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพหรือบ้านนอก การเสนอความจริงในเรื่องการคอรัปชั่น คือภารกิจร่วมของสื่อวิชาชีพ คอรัปชั่นไม่กลัวความเห็น แต่คอรัปชั่นกลัวความจริง

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1172 วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์