วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

คนแม่ทะฮือชนซีพีเอฟสร้างโรงเชือด ระดม 4 หมู่บ้าน บริษัทยันแค่ดูพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม IP Address

ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ต.แม่ทะ ค้านบริษัทยักษ์ใหญ่ เตรียมเข้ามากว้านซื้อที่ดิน สร้างโรงเชือดหมู หวั่นเกิดปัญหามลพิษทุกด้าน  จังหวัดเรียกประชุมด่วนทุกฝ่ายเพื่อหาทางออก ขณะที่ซีพีเอฟระบุอยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่เท่านั้น ด้านนายก ทต.แม่ทะ วอนทบทวนยุติโครงการ

            -รวมตัว
            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เม.ย.61 ชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้าน ใน ต.แม่ทะ ประกอบด้วย บ้านแม่ทะ หมู่ 1  บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ 4  บ้านน้ำโทก หมู่ 8  และบ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ 9  รวมตัวกันประมาณ 50 คน มาที่สี่แยกแม่ทะ พร้อมกับนำป้ายไวนิลขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณกลางแยกว่า “คนแม่ทะ เราไม่เอาโรงฆ่าหมู” พร้อมกับยืนเรียงแถวชูป้ายและส่งเสียงพร้อมกันว่า ไม่เอาโรงฆ่าหมู เพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเชือดหมูของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีแผนจะมาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ หมู่ 8 ต.แม่ทะ

            -ไม่เอาโรงเชือดหมู
            นายศรัณย์พร อินแถลง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า การเข้ามาตั้งโรงงานดังกล่าวจะทำให้เกิดผลเสียระยะยาวหลายข้อ ชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ในเรื่องมลพิษ กลิ่น เสียง โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ในเขต ต.แม่ทะ ก็ขาดแคลนน้ำอยู่แล้ว หากมีโรงงานมาตั้งก็ต้องใช้น้ำจำนวนมากต้องเกิดปัญหาการแย่งน้ำกันอย่างแน่นอน ตามมาด้วยปัญหาแรงงาน ที่จะต้องนำคนจากที่อื่นเข้ามา ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้  อีกทั้งจะมีเรื่องถนนหนทางที่ชำรุดเสียหายเพราะมีการขนส่งทั้งขาเข้าขาออก พื้นที่การเกษตรถูกทำลายไปด้วย

           
             -ข้อดีมีน้อยนิด
            ส่วนข้อดีของการตั้งโรงงาน มีเพียงน้อยนิดซึ่งก็ยังไม่รู้ได้ว่าจะดีจริงหรือไม่ เช่น เรื่องเศรษฐกิจดีมีความเจริญ ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น  หรือการได้ซื้อหมูในราคาถูก ชาวบ้านก็มีตลาดของชาวบ้านเองที่เป็นผู้ค้ารายย่อย ซึ่งมีมาตรฐานราคาอยู่ หากมีโรงงานเข้ามากลุ่มแม่ค้าเขียงหมูในตลาดก็คงต้องตกงาน และอีกข้อคือลูกหลานมีงานทำใกล้บ้าน หากลูกหลานคนรุ่นใหม่จบ ป.ตรี มาคิดว่าคงไม่มีใครเข้าไปทำงานรับจ้างแล่ชิ้นส่วน ล้างเลือด ล้างขี้หมู โดยได้ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศ และสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด  โดยการมารวมตัวกันครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านไม่เอาโรงฆ่าหมูอย่างเด็ดขาด และจะต่อต้านทุกด้าน

            ทั้งนี้ จากรายงานข่าวทราบว่า ทางตัวแทนจากบริษัทดังกล่าวได้พยายามเข้ามาให้การสนับสนุนในพื้นที่ โดยการสมทบทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน และผ่านทางผู้นำชุมชนบางคนเพื่อต้องการให้ประชาคมหมู่บ้านผ่าน  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำประชาคมไปแล้ว 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 บ้านน้ำโทก แต่ไม่ผ่านการประชาคมแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม หากจะมีการประชาคมในครั้งต่อไป ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่า จะต้องทำประชาคมทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดค้านทุกทางไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิ้น         
           
-จังหวัดประชุมด่วน
ต่อมาวันที่ 25 เม.ย.61 เวลา 14.00 น.  นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งโรงงานชำแหละสุกรในพื้นที่ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง  ปลัดอำเภอแม่ทะ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ  ตัวแทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาเชียงใหม่ หรือซีพีเอฟ  ตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุม

-ชาวบ้านยันไม่เอา
            โดยทางปลัดอำเภอแม่ทะ ได้รายงานถึงปัญหาการคัดค้านการก่อสร้างโรงชำแหละสุกรดังกล่าว ให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้รับทราบในเบื้องต้น จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ซึ่งตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 10 คน  ต่างยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการตั้งโรงชำแหละในพื้นที่ ต.แม่ทะ อย่างเด็ดขาด  เนื่องจากชาวบ้านเป็นห่วงเรื่องมลภาวะ และเรื่องการทำประชาคมไม่ครอบคลุมพื้นที่ได้รับกระทบในการก่อสร้าง
           
            -อย่าเพิ่งกังวล
            นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  ปศุสัตว์มีกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์ รวมถึงทางโยธาและผังเมือง  อุตสาหกรรมต่างๆ  สิ่งสำคัญคือการทำประชาคม ที่ผ่านมาทำกันผิดทั้งนั้น เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ต้องไปทำประชาคม ไม่ใช้ให้ผู้มาขออนุญาตไปทำเอง  ต้องไปฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการอะไร  จะย้ำเสมอว่าการทำประชาพิจารณ์คือการรับฟังความคิดเห็น ถ้า ผู้ประกอบการตอบคำถามได้ชัดเจนทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วง เป็นดุลพินิจที่ผู้มีอำนาจขออนุญาตไปประกอบการพิจารณา แต่ถ้ามีประเด็นที่ยังตอบไม่ได้ ทางผู้ขออนุญาตต้องหาแนวทางมาให้ได้  ต้องใช้เหตุผลในการดำเนินการ  ความห่วงกังวลของประชาชนตนเองเข้าใจดี เพราะทำงานในพื้นที่เมื่อครั้งเป็นนายอำเภอมาหลายสิบปี พบปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง  ส่วนหนึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในพื้นที่ย่อหย่อน ไม่เคยตรวจดูว่าหลังก่อสร้างไปแล้ว ทางโรงงานดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ เมื่อเก็บภาษีแล้วก็ปล่อยปละละเลย ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่ไว้วางใจ เกรงว่าถ้ามีบริษัทมาตั้งใหม่ก็จะเกิดความเดือดร้อน

            -ต้องผ่านกฎหมายหลายฉบับ
            รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า  การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานในลักษณะนี้ จะต้องผ่านกฎหมาย 4 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535   พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2529  พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ทั้ง 4 ฉบับนี้จะมีกฎกระทรวงกำหนดรูปแบบการกลั่นกรองไว้ว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมไปถึงกฎหมายอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะต้องมีการนำเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่  ขอให้มั่นใจว่าการอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ในความเป็นห่วงของชาวบ้านเรื่องน้ำบาดาล ทางเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำบาดาลจะสามารถให้ข้อมูลได้  ตอนนี้ชาวบ้านอาจจะกังวลไป บางทีเราอาจหาเหตุผลเข้ากับความเชื่อของเรา ถ้าเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของคนอื่น ก็อาจจะเป็นผลดีเกิดมากกว่า แต่ถ้ามีผลเสียเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย มีการพักใบอนุญาต ถอนใบอนุญาต

            -แม่ทะไม่มีความสุข
            นายศุภรัช ตุ้ยใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ กล่าวว่า ทางเทศบาลทราบเรื่อง แต่ไม่ได้รับเรื่อง ซึ่งทราบว่าทางหมู่บ้าน หมู่ 8 ได้มีการประชุมหมู่บ้าน แต่ไม่ใช่การทำประชาคม  และมีตัวแทนบริษัทซีพีเอฟเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  ข้อวิตกกังวลหลังจากที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งมติในที่ประชุม มีราษฎร หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 9 ยื่นหนังสือมายังเทศบาลขอคัดค้านการก่อสร้างโรงเชือด ทางเทศบาลจึงแจ้งว่าจะจัดเวทีให้ทางซีพีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมชี้แจง โดยได้จัดขึ้นวันที่ 3 เม.ย.61 ที่ผ่านมา  ชาวบ้านหวาดผวาถึงสิ่งที่เป็นผลกระทบ และเกิดการขัดแย้ง ระแวงสงสัยกันขึ้นในชุมชน  ก่อให้เกิดปัญหาสังคม แม่ทะจะไม่มีความสุขแล้ว   ลำปางมี 13 อำเภอ มีอีก 12 อำเภอ และหาก ต.แม่ทะ ไม่ต้องการก็ยังเหลืออีก 9 ตำบล  ถ้าสร้างความเดือดร้อนไม่สบายใจก็ขอให้ทบทวนกันใหม่ดีหรือไม่ ให้วิถีชีวิตของชุมชนกลับมาเป็นดังเดิม

            -อยู่ระหว่างสำรวจ
            ขณะที่ตัวแทนจากซีพีเอฟ กล่าวว่า   เนื่องจากเราเป็นบริษัทใหญ่ คือมีมาตรฐานของการสร้างโรงงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่ลงตรงพื้นที่เป็นโรงเชือดขนาดเล็ก เราทำโรงเชือดทั่วทุกภูมิภาค และตางประเทศ คงไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งตรงนี้ เหนือสิ่งอื่นใดสาเหตุที่จะมาทำโรงชำแหละที่ลำปางเนื่องจากคิดว่าในอนาคตการบริโภคเนื้อสัตว์ต้องสะอาดปลอดภัย  มีคอนแท็กฟาร์มมิ่งเกษตรกรนับร้อยราย ป้อนให้กับลำปางและเชียงใหม่ อยากจะยกระดับให้มีโรงเชือดที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ มีใบรับรองที่สากลยอมรับ ผลิตเนื้อหมูให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  

การเลือกสถานที่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ ไม่มีการทำผิดกฎหมายแน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เหมาะสม สำรวจการขุดเจาะน้ำบาดาลว่ามีเพียงพอหรือไม่ สำหรับระยะห่างของโรงงานกับหมู่บ้าน จากกฎกระทรวงที่ออกตาม  พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  สถานที่ตั้งต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก  อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ภายในระยะ 100 เมตร   ซึ่งพื้นที่จะใช้ก่อสร้างเป็นพื้นที่ หมู่ 8  รวม 40 ไร่ ห่างจากชุมชนประมาณ 1 ก.ม.  และห่างจากพื้นที่ หมู่ 4 ประมาณ 2 ก.ม.  แต่จะห่างจากหน่วยป้องกันรักษาป่าฝั่งตรงข้ามถนน 400 เมตร   โดยตัวโรงงานจะมีขนาด 3,000 ตารางเมตร ใช้พื้นที่ก่อสร้าง 1.88 ไร่

-ขอความเป็นธรรม
ตัวแทนซีพีเอฟ กลาวอีกว่า ส่วนที่ทางบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับประชาชน ถ้าเราไปอยู่ที่ไหนก็จะมีกิจกรรม CSR ให้กับชุมชน  ในเรื่องนี้สุดท้ายแล้วทางซีพีก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพชุมชน อยากให้พิจารณาทบทวนให้ความเป็นธรรมกับบริษัท เพราะเรามาถูกกฎหมาย ถ้าทำประชาคมแล้วในหมู่บ้านไม่รับเราก็ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น ขอให้เสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสิน

ทางตัวแทนชาวบ้านได้สอบถามว่า ขอให้ทางซีพีเอฟตอบให้ชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่ ซึ่งทางผู้แทนของซีพีเอฟกล่าวว่า จะต้องขออนุญาตอีกหลายฝ่าย จะต้องทำเรื่องไปหารือกับทางผู้บริหารต่อไป

           -นายกฯขอทบทวนยุติโครงกา
           ขณะเดียวกัน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งที่อยากขอความร่วมมือซีพีช่วยทบทวนโครงการหากว่าโครงการนี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อน แล้วจะอยู่บนความทุกข์ของประชาชนได้หรือไม่ หากจำเป็นต้องใช้พื้นที่แม่ทะ ก็พอจะแนะนำพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อย ถ้ายังไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็ขอให้ซีพีทบทวน ถือว่าสงสารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และใกล้เคียง  ขอให้ทางซีพีให้คำตอบที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจ

          -ต้องทำประชาคม
          ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ผู้แทนของทุกภาคส่วนได้มาใช้เหตุผลในการพูดคุยกัน ประชาชนจะได้รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ  อย่างไรก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น มีการทำประชาคมอย่างแน่นอน ซึ่งต้องเคารพเสียงอื่นๆในหมู่บ้านด้วย   บริษัทต้องนำเรื่องนี้ไปพิจารณา ซีพีเอฟเป็นบริษัทขนาดใหญ่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยส่วนหนึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ เชื่อว่าทางบริษัทมีวิธีการที่จะตัดสินใจ  ฝากไปยังทางนายอำเภอแม่ทะให้ประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใดตามขั้นตอนของกฎหมาย ถ้าจะยื่นขออนุญาตต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างแน่นอน
           
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1176 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561)
Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์