วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อัพเกรดพืชผลเกษตร ดัน‘น้ำผึ้งลำปาง’ขึ้นห้าง-ส่งออก

จำนวนผู้เข้าชม .

ปฏิบัติการเกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพ  ดันเกษตรกรยกระดับปลูกสับปะรด MD2 และ พันธุ์น้ำผึ้งลำปาง มาตรฐานผลผลิตเกรด A ขายขึ้นห้าง และส่งออกสู่ตลาดอินเตอร์

ธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร  ทางเกษตรจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อการต่อยอดพัฒนาผลผลิตเกษตรที่มีศักยภาพยกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม สามารถนำผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาดที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกประเภท ทั้งพืชผัก และพืชผลต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผลผลิตเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด เช่น สับปะรดในพื้นที่อำเภอเมือง  มะม่วง ลำไย องุ่น ที่อำเภอวังเหนือ  เมืองปาน  และผักปลอดภัย รวมถึงผักอินทรีย์ในทุกอำเภอ ให้สามารถทำคุณภาพส่งขายในกลุ่มธุรกิจที่ส่งขายห้างสรรพสินค้า และช่องทางตลาดที่มีความต้องการซื้อสูง


สำหรับโครงการใหญ่ที่สำคัญขณะนี้คือ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสับปะรด ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมพัฒนาอย่างเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคือ เพิ่มยอดขายสร้างรายได้จากการขายผลสด ลดปริมาณขายเข้าโรงงาน และแปรรูปเพิ่มรายได้

ขณะนี้มีเกษตรกรตำบลเสด็จ อ.เมืองลำปาง จำนวน 120 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 700ไร่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตแบบแปลงใหญ่ และเกษตรกรที่ทำมาตรฐาน GAP  รวมแล้วมีจำนวน 390 ราย รวมพื้นที่เกือบ 5พันไร่ ได้ผลผลิตมาตรฐาน GAP ปีละไม่น้อยกว่า 17,000 ตัน และกำลังขยายพื้นที่ทุกปี  และมีแผนส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เพื่อเป้าหมายขายสับปะรดส่งออกญี่ปุ่น ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด40 ตัน ปีละ 400-600 ตู้

ขณะที่โครงการเพิ่มคุณภาพผลผลิตเกษตรอื่นๆจังหวัดได้มีจัดสรรงบประมาณช่วยเพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  ให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่รวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ หรือเป็นวิสาหกิจหลายโครงการ เช่น ที่อำเภอแม่ทะ มีโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ ต.บ้านกิ่ว การยกระดับผลิตและแปรรูปสมุนไพรออแกนิคมาตรฐาน EU และ USED  การพัฒนาผลผลิตเห็ดหอม ที่ ปางมะโอ 

พื้นที่เมืองปาน  ช่วยพัฒนาการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าที่ แม่แจ๋ม และกลุ่มสนับสนุนการคัดบรรจุผลลิตการเกษตร ต.แจ้ซ้อน อ.แม่ทะ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่มีแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก  ทุเรียน สะตอ อโวคาโด โกโก้  รวมถึง การปลูกมะม่วงคุณภาพส่งออก ซึ่งมีเกษตรกรที่วังเหนือ ทำในพื้นที่น้อย แต่ได้ผลผลิตและราคาสูง โดยปลูกมะม่วงที่มีความต้องการตลาดสูง เช่น พันธุ์น้ำดอกไม้ เขียวใหญ่ แดงจักรพรรดิ ซึ่งทางจังหวัดเห็นดีด้วยในการส่งเสริมขยายผลให้เป็นแปลงเกษตรตัวอย่างให้รายอื่นๆ

รวมถึงโครงการส่งเสริมปลูกโกโก้ ที่ อ.วังเหนือ  เนื่องจาก มีเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกโกโก้ผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจอื่น แล้วได้ผลดีมีรายได้เพิ่ม จึงขยายผลส่งเสริมให้เกษตรกรรายอื่นหันมาปลูกโกโก้แล้วลดการทำไร่ข้าวโพดลง การปลูกแตงโมเพื่อการแปรรูปข้าวแต๋นน้ำแตงโม  เป็นต้น

อาคม มีเมล์ ประธานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังเหนือ เผยว่า ขณะนี้เกษตรกรมีความตื่นตัวในการปลูกโกโก้ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เก็บเกี่ยวขายได้ตลอดปี มีเกษตรกรบางราย ปลูกแล้วได้ผลผลิตสูง ในพื้นที่เพียง 1-2 ไร่ มีรายได้มากกว่าการทำข้าวโพด ขณะนี้มีเกษตรกรรายย่อยๆ 150 รายปลูกโกโก รวมพื้นที่ได้ประมาณ 300-400 ไร่ ถือว่าเป็น โกโก้แปลงใหญ่กลุ่มแรกของประเทศไทย และจะพัฒนาให้เป็น พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1182 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์