วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

5 นายกฯ แม่เมาะ จี้ทวนกองทุนอำเภอ

จำนวนผู้เข้าชม

5 นายก อปท.แม่เมาะ จี้ทบทวนการใช้เงินกองทุนระดับอำเภอหลังถูกตัดโครงการบางโครงการออก  ด้านรองผู้ว่าฯ ยันคณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนและความเหมาะสมแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  ได้ร่วมกับนายก อบต.อีก 4 แห่ง ยื่นหนังสือถึง ผอ.สกพ.เขต 1 เชียงใหม่ ที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อขอให้ชะลอโครงการในสัดส่วนงบประมาณระดับอำเภอแม่เมาะ รวมทั้งหมด 40 โครงการ โดยในหนังสือระบุว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561 ที่ผ่านมานั้น ทางกองทุนฯได้มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในส่วนของภาพรวมระดับอำเภอ 40 โครงการ ปรากฏว่าโครงการจำนวน 40 โครงการนั้น ดูแล้วยังไม่สามารถตอบสนองต่อประโยชน์และความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจน ทางนายก อปท. ทั้ง 5 แห่งของอำเภอเมาะ คือนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง  นายชูชีพ บุญนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายสุขเกษม สุริยา นายก อบต.สบป้าด นายบุญเทียน กาคำ นายก อบต.นาสัก และนายสว่าง จาคำมา นายก อบต.จางเหนือ จึงได้รวมตัวกันยื่นหนังสือขอให้ทาง กองทุนฯ ได้ชะลอการพิจารณาการกลั่นกรองโครงการและทบทวนโครงการงบประมาณของภาพรวมระดับอำเภอ เพื่อให้งบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ใช้กับโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายศุกร์ กล่าวเพิ่มว่า ยกตัวอย่างโครงการ จัดซื้อรถขนขยะที่ขอไปแต่ถูกตัดออกจาก 40 โครงการนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดำเนินการในภาพรวมของอำเภอแม่เมาะ เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ประกอบกับขณะนี้การทิ้งขยะของในพื้นที่อำเภอแม่เมาะนั้น นำไปทิ้งในพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ และขณะนี้ กฟผ.กำลังจะถูกห้ามนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ประทานบัตร มิฉะนั้นอนาคตต้องได้รับผลกระทบในด้านกฎหมายแน่เนื่องจากผิดเงื่อนไขในการขอใช้พื้นที่  ดังนั้นอนาคตต่อไปอำเภอแม่เมาะต้องหาที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมหรือต้องขนไปทิ้งที่โรงกำจัดขยะของ อบจ.ลำปาง ที่ ต.บ่อแฮ้ว ระยะทางร่วม 60 กม. จึงต้องมีการเตรียมการในเรื่องนี้ได้แล้ว แต่ปรากฏว่ากองทุนฯ ในฐานะที่มีงบประมาณในการบริหารจัดการมากถึงปีละกว่า 300 กว่าล้าน กลับไม่มีนโยบาย แผนงาน ที่ชัดเจนรองรับ รวมถึงปัญหาอื่นๆในภาพใหญ่ของอำเภอ  งบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ ไร้ทิศทาง ดังนั้นคิดว่ากองทุนฯ จะต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนกันอีกครั้ง  

เงินที่อุดหนุนจัดตั้งกองทุนฯเป็นเงินรายได้จากภาษีเหมืองแร่ ของพี่น้องประชาชนคนอำเภอแม่เมาะ ที่ได้รับผลกระทบ จากการทำเหมืองแร่ ผลิตไฟฟ้า เม็ดเงินเหล่านั้นก็ย่อมที่จะเยียวยาแก้ไขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ในภาพรวมของอำเภอ  ซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องมีการยื่นหนังสือทวงถามและเสนอปัญหาต่างๆในเวทีค.4 (การสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน) เพื่อให้เจ้าของเงิน อย่าง  กฟผ.แม่เมาะ ที่สนับสนุนเงินให้กับกองทุนฯได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง ต่อไปในวันที่ 14 ก.ค. ที่จะถึงนี้ด้วย

ด้านนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า  ในปีนี้เราเน้นเรื่องการจะกลั่นกรองงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในปี 62 ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ได้ตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองหลายชุด โดยชุดที่ยื่นเรื่องเข้ามาเป็นชุดที่กลั่นกรองโครงการจากหมู่บ้าน ซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ที่หักส่วนของการศึกษา สาธารณสุข และงบนอกพื้นที่ อ.แม่เมาะออกไป จะเหลืองบก้อนนี้เป็นงบของหมู่บ้าน   โดยมีเหตุเมื่อการประชุมวันที่3 ก.ค.ที่ผ่านมา  ทางนายก อบต.บ้านดง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ ได้ท้วงติงการพิจารณาโครงการของงบระดับอำเภอ ไม่มีโครงการที่ทางนายกฯเสนอเข้ามา เช่น โครงการซื้อรถขยะ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.และเทศบาลใน อ.แม่เมาะ จึงมีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เกียรติคณะกรรมการระดับอำเภอที่ต้องดูความจำเป็นเร่งด่วนทุกพื้นที่ ไม่ใช่ดูแค่ อบต.ใด อบต.หนึ่ง   จึงได้แจ้งไปว่าถ้า อบต.บ้านดงเห็นว่าโครงการที่เสนอเข้ามาเป็นปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ  ควรจะนำงบประมาณของ อบต.เข้ามาดำเนินการ  ซึ่งทางนายก อบต.บ้านดง ไม่ได้ตอบในส่วนนี้  ตนถือว่าต้องใช้เหตุและผล โดยทางคณะกรรมการได้พิจารณามาตามขั้นตอนแล้วตามโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1187 วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์