วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

‘กันยา’ ฤดูแห่งเม็ดเงิน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

 แม้ว่าเดือนกันยายนจะเป็นช่วงหน้าฝน แต่กลับเป็นเดือนที่มีอีเวนท์หรือ กิจกรรม มหกรรม นั่นนี่ชุกชุมมากกกกก.....  อาจเป็นเพราะเดือนกันยายนเป็นห้วงสุดท้ายของการใช้งบประมาณจากภาครัฐ งานใดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จังหวัด หรือแม้แต่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหลายก็เร่งปิดงานกันกระจุกตัวที่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

หากมองมุมบวก ก็ถือว่าเป็นช่วงเงินสะพัด จากรัฐกระจายลงสู่ธุรกิจระดับท้องถิ่น และคนทำมาหากินแบบ พ่อค้าแม่ขายก็มีช่องทางรายได้กันคึกคัก

แต่บางครั้งก็อาจจะมีคนมองมุมมืดเล็กๆในแง่ของการจ้างเหมางานใหญ่บางโครงการ เงินก้อนใหญ่ก็ตกในมือของผู้รับเหมาต่างถิ่น เช่น ออกาไนซ์จัดงานมักจ้างจากข้ออ้างคำว่า “มืออาชีพ” มาจากเชียงใหม่หรือกรุงเทพฯเป็นหลัก ส่วนผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ตกเป็นผู้รับจ้างยิบย่อยในโครงการ ก็ต้องว่ากันไป

เพราะจะว่าไป ผู้รับเหมาจัดงานกิจกรรม หรือที่เรียกกันว่า ออกาไนซ์ท้องถิ่น ก็มีขนาดเล็กเกินไปจะไปต่อกร วิ่งงานโครงการใหญ่ แถมบางทีก็ติดที่ว่าเข้าไม่ถึงข่าวสารการยื่นการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้ง สินค้า และ บริการ ด้วยการทำรายการประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding  นั่นเอง

เพราะ งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของงานที่มี ช่าง ผู้รับเหมา และผู้จำหน่ายสินค้าให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นงานที่มั่นใจได้ว่าทำหรือจำหน่ายสินค้าให้ไปแล้วได้รับค่าตอบแทนแน่นอน เป็นงานที่เชื่อถือได้ และยังเสริมภาพลักษณ์ของ ผู้ที่สามารถเข้าดำเนินงานให้รัฐมีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจมากขึ้นตาม แต่ปัญหาของผู้รับเหมาที่มาจากวิธีการ e-bidding ก็คือการเชื่อมโยงกับการจ้างงานในท้องถิ่นยังน้อยมาก บางงานก็กดราคาให้เม็ดเงินตัวเองเหลือกำไรมากไปจนกลายเป็นงานจ้างงานที่เอาเปรียบธุรกิจท้องถิ่นมากไปเช่นกัน

ทางออกของเรื่องนี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้างบฯ ต้องดูแลและกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในเนื้องานให้มากกว่าแค่ปล่อยให้ผู้รับเหมาทำตาม เอกสารข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR เท่านั้น เพราะเรื่องของการจ้างงานอย่างยุติธรรม มีคุณธรรมมักจะหายากเต็มทีจากคนนอกพื้นที่ หรือบริษัทใหญ่ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมักอ้างว่า จ้างออกาไนซ์แล้ว ดูเหมือนจะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปเสีย

ฤดูแห่งการปิดงบประมาณเดินกันยายน ขอให้งบประมาณตกถึงคนท้องถิ่นให้ยุติธรรม จะดีต่อการกระจายเม็ดเงินรัฐสู่ประชาชนที่น่าชื่นชม ชูใจ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1196 วันที่ 14 - 20 กันยายน 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์