วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ปลูกผักเมืองหนาวเมืองปานคืบ โรงบรรจุคัดแยกพืชผักใกล้เสร็จ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ตามที่จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการภายใต้ปฏิบัติการ เกษตรคุณภาพ เกษตรสุขภาพ และเกษตรทางเลือก และ ปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561” โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย มาตรฐานระบบ GAP แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งผลผลิตให้แก่โครงการหลวง กว่า 20 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.แจ้ซ้อน  ต.เมืองปาน และ ต.หัวเมือง ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยพื้นที่ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน มีเกษตรกรหลายหมู่บ้าน มีอาชีพปลูกผักขายส่งเข้าโครงการหลวง ได้ผลดีเพราะสภาพพื้นที่เป็นภูเขาอากาศเย็นเหมาะกับพืชเมืองหนาว

ทั้งนี้ ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโรงเพาะกล้าพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรที่ปลูกผักส่งโครงการหลวง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักปลอดภัยในโรงเรือน บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง ซึ่งมีอาชีพหลักในการทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหันมาปลูกมันสีม่วงหรือมันญี่ปุ่น  อะโวคาโด ถั่วแขก และมะเขือเทศราชินี ขนุนฯเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และมีความต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกผักขายส่งเข้าโครงการหลวงฯ

รวมทั้งส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์ผักให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักส่งโครงการหลวง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักปลอดภัยในโรงเรือนบ้านใหม่พัฒนา เพิ่มเติมจากเดิมที่มีการสร้างโรงเรือนเพื่อใช้เป็นศูนย์เพาะกล้าพันธุ์ผักของอำเภอเมืองปาน  และติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งโครงการหลวง ในพื้นที่ บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยนายอาดุลย์ สุวรรณวลัย ผู้ใหญ่บ้าน ใหม่พัฒนา กล่าวว่า โรงคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหม่พัฒนาดังกล่าว จะเป็นศูนย์รวบรวม และรับซื้อผักของชาวบ้าน ที่นี่มีห้องตัดแต่ง-บรรจุผักที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถทยอยเก็บ โดยไม่ต้องรอเก็บครั้งเดียวจำนวนมากๆและไม่ต้องแบกภาระค่าขนส่ง ช่วยให้ชาวบ้านเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น รายจ่ายน้อยลง

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทุกโครงการในปะ 2561 ภายใต้ปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561” ดำเนินไปตามแผนงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องในปี 62 ภายใต้การขับเคลื่อน วาระ “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” อำเภอเมืองปานจะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1197 วันที่ 21 - 27 กันยายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์