วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

ยักษ์ใหญ่แปรรูปมันบุกแม่พริก ตลาดลำปางรุ่งปลูกป้อนโรงงานจำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ยักษ์ใหญ่ WGC แตกไลน์ตั้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่แม่พริก จับมือเกษตรจังหวัด-ม.นเรศวร ส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังคุณภาพ รับซื้อไม่อั้น

จิตรคุปต์  ทองขาม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลำปางอะโกร จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการแปรรูปแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ อย่างเช่น น้ำเชื่อมกลูโคส น้ำเชื่อมมอลโทส น้ำเชื่อมฟรักโทส มอลโทเดกซ์ทริน และอื่นๆ  นับว่าเป็นผู้นำการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังระดับโลก ด้วยระบบคุณภาพสากล ขยายการผลิต ตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

“จากข้อมูลสำรวจพื้นที่การเกษตรในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงพบว่า ลำปางมีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง และมีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ได้ผลผลิตค่อนข้างดี แต่อาจประสบปัญหาเรื่องการตลาดเนื่องจากไม่มีโรงงานรับซื้อระยะทางใกล้ จึงเกิดโครงการก่อตั้ง บริษัทลำปางอะโกร จำกัด และตั้งโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เนื่องจากเห็นว่ามีสภาพพื้นที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีความสะดวกในเรื่องของเส้นทางการขนส่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และวางแผนดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรในปี 2562

จิตรคุปต์ กล่าวว่า บริษัทมีศักยภาพในการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกับโรงงานทั้งหมด 100 % เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแป้งมันสำปะหลังป้อนตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะกลุ่ม อีกส่วนหนึ่งทางบริษัทจะนำผลผลิตแป้งป้อนเข้าโรงงงานผลิต น้ำเชื่อมกลูโคส ซึ่งเป็นโรงงานในเครือบริษัท ดังนั้นจึงมีความต้องการรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรจำนวนมาก ปีละประมาณ 1 ล้านตัน มีกำลังผลิตรับได้ถึง 1,000-3,000 ตันต่อวัน หากเกษตรกรที่สามารถปลูกมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี เก็บเกี่ยวได้เฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวได้

สำหรับแนวทางในการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดลำปาง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ร่วมมือกับภาครัฐบาลคือเกษตรจังหวัด ในการสำรวจพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการปลูกมันสำปะหลัง แล้วมีนักวิชาการเกษตรร่วมวิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพดิน เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปลูกแต่ละสายพันธุ์  นอกจากนี้ยังได้ทำข้อตกลง MOU กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำแปลงต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ ฟาร์มต้นแบบพื้นที่ 600 ไร่ เพื่อทดลองปลูกมันสำปะหลังที่ได้ผลผลิตคุณภาพดี พัฒนาเป็นโมเดลแม่พริก ซึ่งมีเป้าหมายจะพัฒนาส่งเสริมปลูกทั้งมันทั่วไปและมันอินทรีย์ ให้มีพื้นที่ปลูกรวมแล้วประมาณ 3 แสนไร่

ธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ผลผลิตมันสำปะหลังโดยทั่วไป เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวมันที่มีอายุ 10-12 เดือน ฤดูเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายน จากข้อมูลพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดลำปางขณะนี้มีประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดจะประกาศให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ และขยายพันธุ์จากท่อนต้นมันสำปะหลังที่มีคุณภาพก่อนฤดูเก็บเกี่ยวทุกปี หากมีโรงงานมาตั้งในพื้นที่ก็ถือว่ามีความมั่นคงทางการตลาดที่แน่นอนและยังสามารถส่งเสริมการปลูกให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกได้อีกมาก ซึ่งต้องให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการปลูกแบบเกษตรอุตสาหกรรมคุณภาพ ให้ได้ผลผลิตที่ได้น้ำหนักตรงตามที่ตลาดต้องการ ก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจ พืชอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอีกชนิดหนึ่งของลำปาง
           
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1197 วันที่ 21 - 27 กันยายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์