วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปลูกป่า ที่บ้านนางแล อ.ห้างฉัตร

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ชมรมแม่วักฯ และมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง ร่วมกับชาวบ้านนางแล อ.ห้างฉัตร กิจกรรมปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 8 ก.ย.61 ณ สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชน บ้านนางแลหมู่ที่ 13 บ้านนางแล ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดยชมรมแม่วัก (องค์กรสาธารณประโยชน์) และมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชกาจังหวัดลำปาง


นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร นายไพบูลย์ ชุ่มใจ ประธานชมรมแม่วัก นายประหยัด แลสันกลาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านนางแล รวมทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายไพบูลย์ ชุ่มใจ ประธานชมรมแม่วัก กล่าวว่า เดิมพื้นที่นี้เป็นป่าเสื่อมโทรม 63 ไร่ เมื่อมีโครงการชลประทานตัดผ่าน ทำให้เหลือพื้นที่ 57 ไร่เศษ ในปี 2537 ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันฟื้นฟูป่าแห่งนี้ จนทำให้ป่าฟื้นคืนสภาพจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้มีการจัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ กระทั่งปี 2559 ได้ต่อยอด ทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้น ประธานในพิธีได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเซ็น MOU การร่วมมือเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระหว่างชมรมแม่วัก กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ในการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า จากนั้นประธานมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำ 13 หมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร หลังกล่าวเปิดงาน พลเอกธนศักดิ์ ประธานในพิธี ได้ทำการยิงหนังสติ๊กที่มีลูกเม็ดมะค่า และเมล็ดพันธุ์ไม้เสี้ยวป่าอยู่ข้างในเข้าไปในป่า พร้อมกับผู้อาสาร่วมยิงเมล็ดพันธุ์ไม้อีก 50 คน พร้อมกับปล่อยพันธุ์ไก่ป่าจำนวน 9 ตัวเข้าไปในสวนป่า และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1196 วันที่ 14 - 20 กันยายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์