วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

10 ผลิตภัณฑ์ ของดีบ้านหนองนาวชาวชุมชนบ้านหนองนาว  ส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้าง ตามฤดูกาล แต่หลังจากงานหลักก็จะใช้เวลาว่างทำอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นการจักตอก สานไซ ข้อง แห สวิง ของใช้ต่างๆ ที่ชาวบ้านหนองนาวจะช่วยกันถักทอ ตามภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย

อำเภอแจ้ห่มเป็นแหล่งปลูกผักที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ในฤดูฝนจะทำนาปลูกข้าวเพื่อใช้กินในครอบครัว ที่อดีตในฤดูการทำนามักจะโดน ปูนาที่เรียกได้ว่าเป็นศัตรูข้าว ทำลายต้นข้าว ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดี ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านจึงกำจัดปูนาด้วยการแปรรูปเป็นน้ำปู  นอกจากนี้ระหว่างดูแลข้าวในนา รอการเก็บเกี่ยวก็จะปลูกพืชไร่และผักต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย  ชาวบ้านที่นี่จะปลูกผักขายทั้ง ผักสดและเก็บเมล็ดพันธุ์ขาย เช่น ผักคะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กะหล่ำหัว ถั่วลันเตา ผักกาดเขียวปลีและผักกาดจ้อน ทำให้ชาวบ้านมีวัตถุดิบในการผลิตน้ำผัก 


อีกทั้งงานจักสาน ถักทอ จัดเป็นงานหัตกรรมที่บ้านหนองนาวทำกันมาหลายสิบปี และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคมารุ่นต่อรุ่น กลุ่มจักสานงอบ  จึงเกิดการรวมกลุ่มกันจะเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองนาว ที่มีของดีบ้านหนองนาว 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

      1.น้ำปู

    
    2.น้ำผัก


    3.ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน

    
    4.เสื้อถักริม


    5.กล่องใส่กระดาษทิชชู

    
    6.ผ้าปูโต๊ะลายลีสับปะรด

    
   7.จักสานงอบ


    8.กระเปาจากเศษผ้า


    9.แปรรูปกล้วย (กล้วยตากอบน้ำผึ้ง)


    10.ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่ลูกหลานช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไป รวมถึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ดาวน์โหลด E-Book เพิ่มเติม

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์