วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้ว่าฯเผย 8 วาระสำคัญ ‘เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข เฟส2’

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผย ถึงจุดเน้นการบริหารการพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสานต่อโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2561 ให้ต่อเนื่อง โดยกำหนดวาระการพัฒนาฯ 8 ข้อ ดังนี้  

1.    "ลำปาง.ตามรอยเท้าพ่อ" ขับเคลื่อน ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จิตอาสา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.    "ลำปาง.เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร" ลดพืชเชิงเดี่ยว ตลาดนำการผลิต เป็นมิตรกับสุขภาพ เน้นคุณภาพสินค้า เดินหน้านครปศุสัตว์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

3.    "ลำปาง.ปลายทางฝัน" ก้าวข้ามเมืองผ่าน สู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

4.    "ลำปาง.นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยศิลปะ นวัตกรรม การสร้างสรรค์ งานออกแบบ

5.    "ลำปาง.เมืองแห่งการเรียนรู้..เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ผู้สูงวัย"


6.    "ลำปาง.ปันสุข" พัฒนาบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม แบ่งปันความสุข

7.    "ลำปาง.แข็งแรง" เมืองสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ผู้คนใส่ใจสุขภาพ มองโลกแง่ดี รู้รักสามัคคี มีชุมชนเข้มแข็ง 


8.    "ภูมิใจ.ลำปาง" รักลำปาง รักษ์วิถีล้านนาเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

ทั้งนี้ผู้ว่ารากชารจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการพัฒนาจังหวัดต่อเนื่องในปี 2561 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกด้าน โดยในปีนี้จะเชื่อมโยงต่อยอดโครงการที่มีศักยภาพให้ชาวบ้าน แล หน่วยงานในระดับพื้นที่ ร่วมมือกันผลักดันให้ลำปางเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารัก และมีเสน่ห์ เชื่อมโยงกับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำปางปลายทางฝันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์แบบยั่งยืน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1199 วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2561 )
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์