วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผักเมืองปานขึ้นห้าง แปลงเล็กปลอดสาร

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ขายผักขึ้นห้าง อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรรายเล็กๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากในยุคนี้ เมื่อโลกของการตลาดเปลี่ยนไป  ห้างใหญ่เกือบทุกรายหันมาให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าเกษตรจากฟาร์มหรือสวนขนาดเล็กในระดับชุมชน เรียกว่า Direct Sourcing คือซื้อจากแหล่งปลูกโดยตรง มากกว่าซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่บางทีก็เป็นการซื้อขายผ่านเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกร ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมและกระจายผลผลิตจำหน่ายไปยังตลาดขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรกรในลำปางส่วนใหญ่ก็เริ่มพัฒนายกระดับ เตรียมพร้อมขายพืชผักสู่ตลาดห้างโมเดิร์นเทรดกันมากขึ้น

สิรินาค  แต้มคม ผู้ประสานงานกลุ่มผักปลอดภัยเมืองปาน เผยว่า หลังจากเกษตรกรที่ปลูกผักเมืองหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองปาน ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลำปางในการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยขายเข้าโครงการหลวง ขยายแปลงปลูกหลายตำบลส่วนหนึ่งปลูกผักขายให้กับโครงการหลวง ซึ่งเกษตรกรมีทักษะและในการปลูกผักปลอดภัย และมีโอกาสในช่องทางตลาดขายขึ้นห้าง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐาน ทางการเกษตรที่ดี หรือจี เอ พี (Good Agricultural Practices: GAP) เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตสินค้าพืชผักเข้าสู่ตลาดเกษตรปลอดภัยอื่นๆในอนาคต

พงษ์นรินทร์  วงศ์บุญมา ฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเซนทรัลฟู้ดรีเทล TOP ภาคเหนือ เผยว่า ปัจจุบัน ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ความสำคัญ กับการจัดซื้อสินค้าเกษตรจากฟาร์ม หรือสวนของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพเพาะปลูกตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โดยมีการเข้าเยี่ยมในสวนหรือแปลงเพาะปลูกเพื่อตรวจสอบมาตรฐานตามที่ห้างกำหนดอย่างน้อยคือมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานที่ได้รับรองเกษตรอินทรีย์อื่นๆ

ในส่วนของจังหวัดลำปาง ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต เองก็ได้มีการจัดซื้อสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเพชรล้านนา อำเภอแจ้ห่มที่ส่งสินค้าเข้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็เริ่มมีวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรายเดี่ยวหลายรายที่มีสินค้าเพียงพอต่อการส่งป้อนเข้าระบบสโตร์ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อได้ ทยอยออกเยี่ยมสวนและ เริ่มสั่งสินค้าเข้าระบบในปีนี้อย่างต่อเนื่อง  เช่นผลผลิตสับปะรดลำปาง ส้มสายน้ำผึ้งปลอดภัย

“การตลาดยุคนี้ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่อง สินค้าเกษตรปลอดภัย ดังนั้นโอกาสของสินค้าจากชุมชน หรือเกษตรกรโดยตรงยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเองก็ขยายโอกาสให้กับเกษตรกรที่มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิตให้มีคุณภาพ และมีปริมาณเหมาะสมที่ห้างกำหนด ดังนั้นสินค้าเกษตรก็จะถูกซื้อเข้ามาจากสวนจากไร่หลากหลาย หากเกษตรกรรายใดที่พัฒนาคุณภาพได้ก็มีโอกาสช่องทางตลาดขึ้นห้างได้ไม่ยาก”  ฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล TOP ภาคเหนือกล่าว

บุญศรี จิตดา  และ นวนันท์ สกุลบุญญาธิการ เกษตรกรผู้ปลูกผักโครงการหลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน บอกว่า  จากปกติชาวบ้านปลูกผักในบ้านของตัวเอง แปลงเล็กๆตามภูมิปัญญา ก็มีรายได้ไม่มากนัก เมื่อเข้าร่วมโครงการปลูกผักโครงการหลวงก็มีความรู้หลากหลายและได้โอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้เข้าถึงตลาดที่ไม่ใช่แค่ขายเป็นกำ แต่ปลูกตามาตรฐานโครงการหลวง และนำทักษะความรู้เกี่ยวกับความต้องการตลาดมาพัฒนาผลผลิตของตนเองให้สามารถปลูกขาย ในตลาดทั่วไปที่ได้ราคาดีกว่าขายในท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านบนพื้นที่สูง มีความตื่นตัวที่จะร่วมเส้นทางการพัฒนานี้อย่างจริงจัง

นับเป็นโอกาสของการพัฒนาเกษตรคุณภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถไปสู่ตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากตลาดเดิมๆ

ข้อมูลที่น่าสนใจ คือการพัฒนาคุณภาพ ขายผักผลไม้ขึ้นห้าง อย่างแรก คือเรื่องราคาจะได้ประโยชน์ในแง่ราคาที่เป็นมาตรฐานระยะยาว ไม่ต้องหวั่นการขึ้นลง แต่ปริมาณ ผลผลิตก็ต้องได้ตามที่กำหนดข้อตกลง คุณภาพต้องได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล แต่อีกประการหนึ่งที่ เกษตรกรต้องเรียนรู้ คือ เงื่อนไขการรับคืนสินค้าหรือการกำจัดสินค้าสดที่หมดอายุแล้ว ให้ชัดเจน เพื่อรักษาโอกาสในส่วนแบ่งตลาดที่มีกำลังซื้อมหาศาล


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1201 วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2560)  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์