วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตัวใหญ่ อบต.ร่องเคาะ รุกป่าลักลอบทิ้งขยะ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

แจ้งจับนายก อบต.ลักลอบทิ้งขยะในป่าสงวน และยังขุดบ่อขยะรุกป่าอีกกว่า 4 ไร่  เจ้าหน้าที่ดักซุ่มรอถึง 4 ครั้งกว่าจะพบ  หลังชาวบ้านสุดทนได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะมานานนับ 10 ปี  จึงยื่นร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.40 น.  นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง  ได้อำนวยการสั่งการให้ นายเอช อาสุ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง  หัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 พร้อมกับพวก  นายศิรเวช คำอ้อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป. 9 (ขุนวัง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.ร่องเคาะ เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.ร้อย รส.ที่ 3 กกล.รส.จว.ลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่ รมน.ภาค 3  เข้าตรวจสอบบริเวณป่าทิศเหนือของหมู่บ้านร่องเคาะ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1 หมู่ที่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง   หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีรถขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ลักลอบขยะนำมาทิ้งในบริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้ามาซุ่มดูถึง 4 ครั้ง แต่ไม่สามารถจับได้คาหนังคาเขา จนกระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาดักซุ่มอยู่อีก เพื่อรอคนนำขยะมาทิ้ง กระทั่งพบรถบรรทุกขนขยะมาเต็มรถ ขับขี่เข้าไปในบ่อขยะในเขตป่าสงวนดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบในทันที ในเบื้องต้น พบรถเก็บขยะยี่ห้อฮีโน่ สีส้ม ทะเบียน 81-4557 ลำปาง บริเวณกระจำด้านหน้ารถ และด้านข้างประตูรถทั้งสองฝั่ง ติดสติกเกอร์ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ มีคนขับรถและผู้โดยสารมากับรถรวมทั้งหมด 3 คน  จึงคุมตัวไว้ทำการสอบสวน  คือ นายนพชัย มะโนรมย์ อายุ 47 ปี ราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ เป็นพนักงานขับรถขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ  นายสุริยัน มูลวัง อายุ 39 ปี ราษฎร หมู่ที่ 4  ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ  พนักงานเก็บขยะประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ และนายประไพล์ มูลทิน อายุ 49 ปี ราษฎร หมู่ที่ 9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ พนักงานเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

เมื่อสอบถามทั้ง 3 คน แจ้งว่า พวกตนได้รับคำสั่งจากนายชัยรัตน์ ทองใบ นายก อบต.ร่องเคาะ ให้ไปจัดเก็บขยะตามหมู่บ้านต่างๆ แล้วขนนำมาทิ้งในบ่อขยะ จำนวน 2 แห่ง  พวกตนได้ขนขยะมาทิ้งยังบ่อขยะดังกล่าวมาตั้งแต่ได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของ อบต.ร่องเคาะ โดยได้ขับยนต์ออกจาก อบต.ร่องเคาะ เวลาประมาณ 08.30 น. ออกไปตระเวนเก็บขยะตามบ้านขนขึ้นรถบรรทุกจนเต็มลำรถแล้วก็ขับรถขนขยะนำมาทิ้งยังบ่อขยะดังกล่าว โดยไม่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนฯ ส่วน อบต.ร่องเคาะ จะขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้หรือไม่นั้นก็ไม่ทราบเช่นหัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีหลักฐานเอกสารใดๆ มาแสดงว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว

จากการตรวจสอบบริเวณบ่อขยะไม่พบป้ายใดๆ ปิดแสดงว่าสถานที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นที่สถานที่ทิ้งขยะ พบขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ถูกนำมาทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ด้านหน้าใกล้กับบ่อขยะพบมีป้ายเหล็ก จำนวน 2 ป้ายปิดประกาศแสดงไว้ว่า “ห้ามตัดไม้บริเวณนี้ สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.11 (ร่องเคาะ)  และ พบร่องร่อยการขุดดินเป็นหลุม บ่อลึกจากแนวระดับดินเดิม ลึกประมาณ 2 เมตร พบมีร่องรอยใบมีดบุ้งกี๋ขุดดิน (ดินลูกรัง) ซึ่งดินมีสภาพหินลูกรังปนเป็นจำนวนมาก พื้นที่ทิ้งขยะมีเนื้อที่เป็นจำนวนมาก ไม่มีหลักหมุด หลักเขตแดน หรือรั้วล้อมแสดงอาณาเขตบริเวณไว้แต่อย่างใด ด้านข้างกับร่องรอยบ่อขุดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เขา เนินเขา มีต้นไม้ธรรมชาติโดยกำเนิดขึ้นอยู่ ลักษณะเป็นผืนป่า เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือตรวจวัดหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม (GPS) คำนวณพื้นที่ที่มีการบุกรุก ได้เนื้อที่จำนวน 4-2 -06 ไร่ 

ในเขตพื้นที่ ต.ร่องเคาะ ทาง อบต.ได้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดเอง มีพนักงานเก็บกวาด และอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่เก็บขน รถขนขยะมูลฝอย โดยระบบกองทิ้งให้ย่อยสลายเอง (Dumping on Land) หรือระบบการฝังกลบ (Sanitary Land Fill) ในสถานที่บริเวณที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1 ดังกล่าว การกระทำดังกล่าวของนายนพชัย มะโนรมย์ ผู้ขับขี่รถขนขยะนำขยะมาทิ้ง ภายใต้การควบคุมของ นายก อบต.ร่องเคาะ ในฐานะผู้บริหารองค์กร เป็นผู้จัดหา สรรหาที่ทิ้ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ปกครองตำบลร่องเคาะได้ร่วมกันใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1 บริเวณดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะ โดยไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากทางราชการกรมป่าไม้ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  และพระราชาบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายชัยรัตน์ ทองใบ นายก อบต.ร่องเคาะ ในฐานะบุคคลธรรมดา (ผู้บริหาร)  และองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ในฐานะนิติบุคคล และตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจำนวน 4-2 -06 ไร่  ตรวจยึดรถขนขยะ นำส่ง ร.ต.อ.ภาสวร บุญเตี่ยม พนักงานสอบสวนเวร สภ.ร่องเคาะ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
การเข้าตรวจยึดครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักฯ ได้รับการร้องเรียนว่า มีการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1 ท้องที่บ้าน หมู่ที่ 12  ต.ร่องเคาะโดยใช้รถแบคโฮลขุดหลุมเป็นบ่อลึกแล้วจัดให้ชาวบ้านนำขยะมาทิ้งในบ่อขุด มีขยะสิ่งปฏิกูลจำนวนมหาศาล ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลเสียให้แก่ชุมชน  บริเวณรอบบ่อขยะได้พบมีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด มีรอยตกแต่งขุดดินโดยใช้รถแบคโฮลขุดมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี นั้น  ผู้ร้องแจ้งว่าได้ร้องเรียนไปหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ปรากฏว่าเรื่องเงียบไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้าดำเนินการ  จึงสั่งการให้ นายเอช อาสุ รักษาการ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง     หัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1  ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทั่งพบว่ามีการกระทำผิดจริงดังกล่าว


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1199 วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์