วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลานนาฟอรั่มระดมสมอง ถกวิถีท่องเที่ยวชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ลานนาโพสต์ จัดเวทีลานนาฟอรั่ม ครั้งที่ 1 ระดมสมองตอบโจทย์ท่องเที่ยวมิติใหม่ “ท่องเที่ยววิถีชุมชนยั่งยืน โอกาสและความท้าทายของลำปาง” ฟังความรอบด้านทั้งภาครัฐ-เอกชน 28 พ.ย.นี้ ที่ลำปางเวียงทอง

นางสาววริษฐา ภักดี บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เปิดเผยว่า ลานนาโพสต์ในฐานะเป็นสื่อท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ที่มีนโยบายในการนำเสนอข่าวชุมชน เป็น Community Newspapers ได้กำหนดแผนปฎิบัติการในห้วงระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีจากนี้ ที่จะเปิดพื้นที่ข่าวชุมชน ในทุกแพลตฟอร์ม ทุกรูปแบบ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคข่าวสารที่หลากหลาย ซึ่งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ จะเริ่มแผนงานแรก คือการจัดเสวนา ลานนาฟอรัม ครั้งที่ 1โดยเลือกประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน เป็นหัวข้อในการเสวนา

นางสาววริษฐา กล่าวว่า การท่องเที่ยววิถีชุมชน มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก ที่มุ่งต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว เช่น เมื่อพูดถึงลำปาง ก็จะนึกถึงรถม้า เหมืองแม่เมาะ วัดพระธาตุลำปางหลวง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน แต่การท่องเที่ยวชุมชน น่าจะหมายถึง การท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน ซึ่งอาจมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการก็ควรจะเป็นคนในชุมชนเป็นหลัก โดยภาครัฐเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนเท่านั้น

“การท่องเที่ยววิถีชุมชน ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่มากิน มาอยู่ มาได้เห็น แล้วก็กลับไป แต่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่คิดถึงสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมพื้นถิ่น และสำคัญที่สุดคือต้องเป็นเรื่องของท้องถิ่นที่เขาจัดการกันเอง เจ้าของพื้นที่จะรู้เรื่องพื้นที่ดีที่สุด แต่เพื่อให้การเริ่มต้นราบรื่น รัฐก็อาจต้องให้การสนับสนุน ทั้งในแง่ทุน ความรู้ ซึ่งก็นับเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ไม่ได้ง่ายนัก  ดังนั้น เราจึงเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มาพูดเปิดใจกัน ได้มองเห็นปัญหาของแต่ละฝ่ายที่อาจไมเคยรู้ ไม่เคยเห็นมาก่อน การท่องเที่ยวที่จะยั่งยืนได้ ก็ต้องขจัดอุปสรรคออกไปให้หมด” นางสาววริษฐา กล่าว

บรรณาธิการ ลานนาโพสต์ กล่าวด้วยว่า รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนอาจมีหลากหลาย การท่องเที่ยวและการพักในแบบโฮมสเตย์ที่เป็นพักในชุมชน ก็อาจเป็นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการจัดการอาจทำโดยชุมชนตั้งเป็นกลุ่ม เป็นชมรม หรือสหกรณ์เพื่อให้มีการจัดการบริหารแบบมืออาชีพ การที่นักท่องเที่ยวได้พักร่วมกับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้าน ก็จะได้ซึมซับวิถีชาวบ้าน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และยังได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน จุดขายคือวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เพียงสัมผัสอย่างผิวเผินเท่านั้น  ซึ่งเสน่ห์การท่องเที่ยวชุมชนเป็นที่สนใจและนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก และคนไทยบางกลุ่มก็หันมาให้ความสนใจการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีชุมชนยั่งยืน โอกาสและความท้าทายของลำปาง” จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเวียงพนา ชั้น 1 โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมีวิทยากรร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายอนันต์  สีแดง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลำปาง  นางสาวชญากร  วงศ์อะถะ  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ  ร.ต.ชัย  วงศ์ตระกูล  นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง และ นางอนงค์ศรี  ทรายแก่น  ผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์บ้านจำปุย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


(หนังสิือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1206 วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์