วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สูงวัยวังหม้อ ผนึกกำลัง ผลิตโคมล้านนาส่งขายลอยกระทง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านวังหม้อ รวมกลุ่มฟื้นฟูภูมิปัญญา ผลิตตุง-โคมล้านนา ส่งขายไปทั่วภาคเหนือในช่วง ก่อนเทศกาลลอยกระทงอย่างคึกคัก โชว์จุดเด่นลวดลายที่ถอดจากวัดพระเจดีย์ซาวหลัง  หวังถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ให้ลูกหลานได้สืบสานกันต่อไป

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61  ที่บ้านเลขที่ 460 บ้านวังหม้อ หมู่ 2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  ซึ่งเป็นบ้านของนายบุญมี ปินตาสี  ได้จัดให้เป็นสถานฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เข้ามารวมกลุ่มกันประดิษฐ์โคม ที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ เช่น โคมไฟประดับบ้านเรือน อาคาร ห้างร้าน ที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ไผ่ และกระดาษสา นอกจากนี้ยังรับประดิษฐ์โคมขนาดใหญ่ รูปแบบต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งการจัดงาน หรือสถานที่ โดยใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ  ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้จะแบ่งหน้าที่ทำงานของตนเองที่ถนัด เช่น การเหลาไม้  การขั้นโครงไม้ ตัดลายฉลุ ประกอบโคม  ตกแต่ง ฯลฯ เพื่อช่วยกันประดิษฐ์โคมตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามา

นายมณฑล ปินตาสี หรือ สล่า มณฑล (ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น) เปิดเผยว่า  วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านวังหม้อแห่งนี้ ถือได้ว่ามีความผูกพันกับการทำ โคมมานาน แต่หลังจากที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปด้วย ในอดีตนั้นชาวบ้านทำโคมเพื่อใช้ในประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น ประเพณีลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ระยะหลังมานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เนื่องจากมีสิ่งที่เข้าทดแทนโคมที่ทำมาจากธรรมชาติมากขึ้น ทำให้การผลิตโคม ของชาวบ้านแห่งนี้ ได้ทยอยลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่ยังมีลูกหลานในชุมชนที่มองเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาการทำโคมและต้องการที่จะเห็นภูมิปัญญานี้คงอยู่ในชุมชนบ้านวังหม้อแห่งนี้ ยังคงได้ร่ำเรียนเพื่อให้ภูมิปัญญาไม่ลบเลือนหายไป

นายมณฑล กล่าวว่า  กระทั่งได้มีการวมกลุ่มของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อผลิตโคม  การที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มาร่วมกุล่มกันอีกครั้งถือว่าเป็นการได้เข้ามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันและกันและสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่ลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้อีกทางหนึ่ง และหลักสำคัญคือได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับการรวมกลุ่มในครั้งนี้ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่รัฐบาลสนับสนุนหมู่บ้านละ 2 แสนบาท และ ทาง กลุ่ม ตุง-โคมล้านนา เป็น 1 ใน 4 กลุ่ม ของหมู่บ้านที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จนกระทั่งนำมาสู่การพัฒนากลุ่มนี้จนได้รับความไว้วางใจจากหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือว่าจ้างให้ผลิตโคม ล้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ หรือจัดทำโคมตามที่สั่งมา ซึ่งก็สามารถจัดทำได้ตามที่สั่ง

ทั้งนี้ ช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทง ทางกลุ่มมียอดสั่งผลิตโคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของภูมิปัญญาของบ้านวังหม้อ รูปแบบล้านนา รูปแบบประยุกต์ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ โดยขณะนี้สั่งเข้ามามีจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง มีออเดอร์เข้าอย่างไม่ขาดสาย แต่ทั้งนี้จะต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อที่จะได้จัดเตรียมวัสดุในการผลิตได้อย่างทันท่วงที  จุดเด่นคือจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายหม้อบูรณกฏะ ลายเอื้องผึ้ง ลายบัวละวง  ซึ่งได้มาจากวัดพระเจดีย์ซาวหลัง กว่า 120 ลาย  โดยจะจำหน่ายอยู่ที่ราคา 35 บาทไปจนถึง 200 บาท  สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0817038066


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1204 วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2561)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์