วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอมานาน 5 ปี ลงเสาแล้ว อพยพแม่เมาะห้วยคิงสะดุด 60 รายรอชดเชย

จำนวนผู้เข้าชม visitor counter

จังหวัดลำปางเดินหน้าเริ่มก่อสร้าง พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ โซนแรก 202 ราย ดำเนินการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ภายใน 1 ปี  หลังมติ ครม.สั่งอพยพเมื่อปี 56  ก่อนจับฉลากเข้าพื้นที่ ขณะที่บ้านห้วยคิง ยังติดปัญหาการราษฎร 60 ราย บุกรุกพื้นที่อพยพ รอจ่ายเงินค่าชดเชย

เมือวันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป ประคองวงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัคร รอง ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง  นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ  นายศุกษ์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง ตัวแทนจาก กฟผ.แม่เมาะ  และตัวแทนชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ได้ร่วมพิธีเปิดการเริ่มก่อสร้างพื้นที่รองรับการอพยพ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  บริเวณพื้นที่รองรับอพยพราษฎร โซนที่ 1 ของบ้านดง หมู่ 2 ต.บ้านดง  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคบางส่วนก่อน โดยใช้งบประมาณดำเนินการในโซนแรก 20.2 ล้านบาท ในระยะเวลา 360 วัน  มีบริษัทลานนาแมชชีนเนอร์รี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง         

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  ในส่วนการอพยพ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ทางรัฐบาลได้มีการเร่งรัดการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมาอาจสื่อสารไม่ตรงกัน จึงถือโอกาสเข้ามาพบราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งถึงความคืบหน้า โดยการทำงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.61 ที่ผ่านมา มีการปรับพื้นที่และถนน พร้อมจัดทำระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินการในโซน 1 ก่อน ซึ่งจะเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของบ้านดง หมู่ 2 จำนวน 206 ราย  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี เมื่อจัดสรรพื้นที่และวางระบบเสร็จแล้ว จากนั้นจะดำเนินการจับฉลากว่าชาวบ้านจะได้พื้นที่แปลงใด  โดยจะเน้นทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ คือรัฐบาลกับราษฎรในพื้นที่ ให้มีการพูดคุยกันได้พื้นที่ได้ งานจะได้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว

นายประทีป ประคองวงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นราษฎรจะได้พื้นที่คนละประมาณ 200 ตารางวา แต่อาจจะมีบวกลบไปตามความลาดเอียงของพื้นที่จริง เมื่อกำหนดพื้นที่แต่ละแปลงได้แล้ว ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยและเริ่มให้ชาวบ้านเข้ามาปลูกสร้างบ้าน ซึ่งจะมีระเบียบและขั้นตอนการจ่ายเงินอยู่ ในส่วนของโซน 2 พื้นที่แปลงใหญ่ที่รองรับการอพยพของอีก 3 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง และรอมติ ครม.อนุมัติให้จ่ายเงินค่าชดเชยอยู่
ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่การอพยพราษฎรตำบลบ้างดง ได้จัดเป็น 2 โซน ประกอบด้วย โซน 1 รองรับการอพยพราษฎรบ้านดง หมู่  2  จำนวน 206 ราย  และโซน 2 รองรับการอพยพราษฎร 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหัวฝาย หมู่ 1 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ 8 และบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7  จำนวน 776 ราย  และจะมีพื้นที่จัดสรรเป็นสถาบันการศึกษา โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล  สนามกีฬาฯลฯ พื้นที่รวมประมาณ 11.68 ไร่   โดยพื้นที่รองรับการอพยพ  4 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 1,368 ไร่   ราษฎร 982 ราย

ในส่วนของหมู่บ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ซึ่งได้มีมติ ครม.ให้อพยพ พร้อมกันนั้น   เนื่องจากมีราษฎรจำนวนหนึ่งประมาณ 60 ราย บุกรุกเข้าไปในพื้นที่รองรับการอพยพ โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ มติของคณะกรรมการจังหวัด จึงสอบถามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องว่าสามารถจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาได้หรือไม่ ซึ่งรอการอนุมัติจากมติ ครม.  ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการในพื้นที่เคยเข้าไปสำรวจพื้นที่รองรับการอพยพบ้านห้วยคิงแล้ว แต่ทางราษฎรที่ยังคงบุกรุกอยู่มีการต่อต้านไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไป จึงต้องรอให้มีการจ่ายค่าเยียวยาให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้

สำหรับความเป็นมาในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจาก มติ ครม.วันที่ 15 ต.ค.56 มีคำสั่งให้อพยพราษฎร ต.บ้านดง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ 2 บ้านดง หมู่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ และ หมู่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง  ออกจากพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านฝุ่น กลิ่น เสียง ที่เกิดจากการใช้พื้นที่จำนวน 2.2 หมื่นไร่เศษ เป็นพื้นที่ทิ้งดินของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ  ภายใต้การดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดย ครม.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อดำเนินการอพยพตั้งแต่ปี 2556  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 5 ปี  ต่อมามีการขยายเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2562   และเมื่อเดือน ต.ค.61 ที่ผ่านมา นายศุกษ์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้เร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการปรับพื้นที่ จัดระบบสาธารณูปโภค รองรับการอพยพให้เสร็จตามกำหนดภายในปี 2562  และพิจารณาทบทวนการประเมินราคาทรัพย์สิน และปรับราคาประเมิน ค่าชดเชยทรัพย์สิน ที่ดิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง ให้เกิดความเป็นธรรมกับราษฎร เนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินงานอพยพ กระทั่งมีความคืบหน้า โดยการเปิดพื้นที่ก่อสร้างรองรับราษฎรผู้อพยพในครั้งนี้ดังกล่าว

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1210 วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2561)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์