วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มั่นใจชมรมพิทักษ์ครูเลือกยกชุดกก.สหกรณ์

จำนวนผู้เข้าชม counter for blog

ชมรมพิทักษ์ครูลำปางเฮ สมาชิกไว้ใจเลือกยกชุดร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุดใหม่ มั่นใจจากผลงานทวงคืนค่าเสียหายการซื้อที่ดินแพง ย้ำจะจัดการตามล้างตามเช็ดให้หมด ขณะเดียวกันมั่นใจประธานฯ ไม่ทุจริต

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61  ที่ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลำปาง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63  จำนวน 8 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน  ซึ่งมีผู้สมัครลงท้าชิงตำแหน่งมาจาก 2 ชมรมด้วยกันคือ ชมรมครูลำปาง และชมรมพิทักษ์ครูลำปาง

สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากชมรมพิทักษ์ครูลำปาง ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ ตัวแทนจาก อ.เมืองลำปาง  นายระลึก ประทีปภัทร ตัวแทน อ.แม่เมาะ  นายอารีย์ จินะใจหาญ ตัวแทน อ.ห้างฉัตร นายสนั่น สลีวงศ์ ตัวแทน อ.สบปราบ  นายไพรัช จิริฐิตินันท์ ตัวแทน อ.เกาะคา  นายวรชาติ แก้วประภา ตัวแทน อ.วังเหนือ  นายสุวิทย์ คุณชัยมัง ตัวแทน อ.เถิน และนายจำลอง ตันทา ตัวแทน อ.เสริมงาม  ส่วนผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน คือ นางปารดา คำศรีสุข  นายประชัน จักรบุญมา และนายจงรักษ์ รัตนมงคล

ส่วนชมรมครูลำปาง ส่งผู้สมัครลง 7 คนด้วยกัน คือ นายพลวุฒิ อภิไชย์  ตัวแทน อ.เถิน นายศักดิ์ ไชยบาง ตัวแทน อ.สบปราบ นายประธาน ยะเปียง ตัวแทน อ.เสริมงาม  นายอร่าม แปงสนิท ตัวแทน อ.เกาะคา นางอรพิน ไชยโวหาร ตัวแทน อ.ห้างฉัตร นายยงเกียรติ อันทรเดช ตัวแทน อ.แม่เมาะ และ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ตัวแทน อ.เมืองลำปาง  ผู้สมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 3 คนคือ  นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน  นายสุทิน จันทรวรเชตต์ และนายประกาศิต สิงห์หล้า

ทั้งนี้จากรายงานข่าวทราบว่า ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ชมรมพิทักษ์ครูลำปางได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 63 ยกทีม

นายสมศักดิ์ สลีวงศ์  อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง และเป็นตัวแทนชมรมพิทักษ์ครูลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง  เปิดเผยว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เป็นนิติบุคคล กระบวนการบริหารต้องมีคณะกรรมการ ซึ่งมีอยู่ 15 คน เป็นประธาน 1 คน และกรรมการ 14 คน ต้องทำตามระเบียบ พ.ร.บ.สหกรณ์ เป็นหลัก ในมาตรา 51 บอกไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ดำเนินกิจการทุกอย่างในสหกรณ์ และเป็นผู้แทนของสหกรณ์ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  ที่ผ่านมาคณะกรรมการแต่ละชุด มีปัญหาคือไม่สามารถชี้แจงความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่ทำในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน  เช่น ปี 2556 มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อที่ดิน 252 ล้านบาท โดยการกู้เงินธนาคาร ทำให้แต่ละปีต้องเสียดอกเบี้ย 10 กว่าล้านบาท ก่อให้เกิดภาระกับสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบ  กระทั่งสหกรณ์จังหวัด มีหนังสือสั่งการให้หาผู้กระทำผิดในการจัดซื้อที่ดิน และการจัดทำแบบแปลน  ต่อมาคณะกรรมการชุดที่ 61 จึงได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบปัญหาจริงและร่วมกันนำข้อมูลต่างๆชี้แจงต่อศาล จนศาลได้ตัดสินให้ชดใช้เงินคืน ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์  ชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดที่ 56 ชุดที่จัดซื้อที่ดิน สร้างปัญหาให้สหกรณ์คือดอกเบี้ยธนาคารที่สมาชิกต้องรับผิดชอบ เราจะกระทำการต่อไปไม่หยุด จะดำเนินการติดตามความเสียหายทั้งหมดคืนให้กับสมาชิก
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการพัฒนาสหกรณ์ จะเข้ามาดูแลเรื่องสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้น โดยขอมิตจากที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดตั้งเป็นทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกที่ลำบากในการดำรงชีพ และจัดสรรงบประมาณให้แก่สมาชิกมากที่สุด ส่วนระบบภายในจะมีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ให้มีการหมุนเวียนการทำงาน เช่น ให้รองผู้จัดการแต่ละฝ่ายได้รับผิดชอบงานทางฝ่ายอื่นบ้าง หัวหน้างานก็จะทำเช่นเดียวกัน  ส่วนของพนักงานคนไหนที่มีปัญหาด้านการให้บริการก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

เมื่อสอบถามถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ถูกยื่นร้องเรียนว่าส่อไปในทางทุจริต  นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การไม่จ่ายเงินตามมติ ไม่ได้หมายถึงการทุจริต ซึ่งทางประธานดำเนินการฯได้กล่าวในที่ประชุมว่าขอพิจารณาอนุมัติเป็นโครงการไป และการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการต่างๆทำหน้าที่ ไม่ใช่ประธานเพียงคนเดียว ซึ่งท่านเคยมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาครูระดับสูงของจังหวัดลำปาง เชื่อใจว่าประธานไม่ได้ทำการทุจริตดังที่ถูกกล่าวอ้าง  

สำหรับความคืบหน้าการร้องเรียนนั้น นายนิกร กันเอ้ย นิติกร ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง  กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีมูลข้อเท็จจริง จึงได้เรียกขอดูเอกสารต่างๆจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ซึ่งทางสหกรณ์ได้มีการส่งสำเนามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1210 วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2561)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์