วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน ร.9 ทุกวันที่ 28 ของเดือน


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์
พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และสามเณร รวม 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา สวดเจริญพระพุทธมนต์พระคาถาโภชฌังคปริตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้จัดให้มีการประกอบพิธีขึ้น ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้จัดทำพิธีขึ้นโดยเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้วัดไทยในทุกพื้นที่ได้มีการจัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ได้เป็นตัวแทนนำผู้ร่วมพิธี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ให้ประชาชนที่ร่วมพิธีได้พร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติสร้างความเจริญรุ่งเรือง และนำความร่มเย็นมาสู่พสกนิกรปวงชนชาวไทยให้ได้มีความอยู่ดีมีสุขภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยในระหว่างพิธีประชาชนผู้มาร่วมงานต่างได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาไปพร้อมๆ กับการสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศล ที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

 (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสตืฉบับที่ 1215 วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 )


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์