วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมร การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หลักสูตร 3 วัน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (หลักสูตร 3 วัน)” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯอีกทั้งยังมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ หอรัตนาเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีคุณราศรีคันธีสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯณ โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31  มกราคม 2562 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนกว่า 120 คน ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพของรพท. รพช. รพสต. และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1215 วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์