วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้าน ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ผู้ปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ) ที่จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง มีการอบรมจำนวน 11 อาชีพ ได้แก่ การทำตุงพญายอการทำบายศรี การทำชาเชียงดา การสานสุ่มไก่ การสอนภาษาเมือง การทำลูกประคบ การทำเครื่องออกกำลังกายจากกะลามะพร้าว การฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนเจิง การแกะสลักตู้โบราณ การทำข้าวเกรียบ และ การสอนทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านโดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุของสำนักงานจัดหางานอีกด้วย

โดยมี  อ.วิเชียร บุญทา วิทยากรจากสโมสรฝึกการพูด จ.ลำปาง และนักจัดรายการวิทยุ อสมท. ลำปาง บรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำภูมิปัญญาของตนเองไปสื่อสารให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และน่าสนใจ พร้อมด้วยนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางอริสสรา เครือบุญมา ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม และคณะสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1220 วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์