วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปางเข้ารอบการแข่งขันNational Software Contest : NSC 2019

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผ่านเข้ารอบทุนสนับสนุนรอบสอง จำนวน 2 โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 12,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (National Software Contest : NSC 2019) ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อเร็วๆ นี้

อาจารย์ ดร. ปรียาภรณ์เรียนเเพง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางที่ผ่านเข้ารอบทุนสนับสนุนรอบสอง(รอบนำเสนอ) ภาคเหนือหมวดโปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ นายกิตติชัย หน่อเทพ ผู้นำเสนอโครงการ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเสมือนจริง”ส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบในหมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ นายปรีชาเพียนจันทร์ และนายอภิสิทธิ์ วงค์สอนผู้นำเสนอโครงการ “ระบบควบคุมเตียงสำหรับการกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต”ต่อไป ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำส่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) อีกด้วย

อาจารย์กฤตคม ศรีจิรานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (National Software Contest : NSC 2019) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)เป็นเวทีประดับประเทศ สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพ จึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจส่งโครงการนำเสนอ กว่า 10 โครงการ จากนี้ จะส่งเสริมนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ให้สามารถคว้าทุนสนับสนุนและรางวัลจากเวทีระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปี

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1221 วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์