วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมงาน ‘สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย’ รวมหัวใจคนรักช้าง

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์
 ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทยรวมหัวใจคนรักช้าง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทย และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปด้วยกัน พร้อมด้วยกิจกรรมากมาย อาทิ พิธีสงฆ์และสวดบังสุกุลช้าง  การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับช้างพิธีฮ้องขวัญช้างโดยหมอช้างประกอบพิธีชมช้างกินอาหารบนสะโตกอาหารช้างณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  สถาบันคชบาลแห่งชาติ  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง


กำหนดการงาน สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย
วันที่ ๑๒๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒
ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐๑๐.๐๐น.  บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๐.๓๐  – ๑๑.๓๐ น.         พิธีสงฆ์และสวดบังสุกุลช้าง(๑ ชั่วโมง)
เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐น.           การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก(๖ ชั่วโมง)
เวลา ๑๕.๓๐ น.                     ประกาศผลการตัดสินการประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง ณ เวทีกลาง
(บริเวณด้านข้างไปรษณีย์ช้างไทย)(๓๐ นาที)
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐น. – ๐๙.๐๐ น.       พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับช้าง พระสงฆ์ ๒๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๐๙.๐๕ น.       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่พิธีการ
เวลา ๐๙.๐๕ น. ๐๙.๑๐ น.      ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(ว่าที่พันตรีอภิชาติ  จินดามงคล) กล่าวรายงานการจัดงาน
เวลา ๐๙.๑๐ น. - ๐๙.๑๕  น.      พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยเปิดงาน
เวลา ๐๙.๑๕ น.– ๐๙.๓๐ น.       พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีฯ และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เวลา ๐๙.๓๐ น.  -๐๙.๔๐ น.       พิธีกรเรียนเชิญประธาน มอบรางวัลการประกวดซุ้มอาหารช้าง
เวลา ๐๙.๔๐ น.๑๐.๑๐ น.       พิธีฮ้องขวัญช้างโดยหมอช้างประกอบพิธี
เวลา ๑๐.๑๐ น.  - ๑๐.๑๕ น.      พิธีกรเรียนเชิญประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันนำกระเช้าอาหารช้าง
                                      วางบนสะโตกอาหารช้าง เพื่อเลี้ยงอาหารช้าง
เวลา ๑๐.๑๕ น.                     พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานร่วมผูกขวัญช้าง
เวลา ๑๐.๑๕ น.                     ชมช้างกินอาหารบนสะโตกอาหารช้าง
เวลา ๑๒.๐๐ น.                     ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
                                       เสร็จสิ้นพิธี

***************************
หมายเหตุ
·       การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
·       สถานที่จัดงาน/กิจกรรม
-                    วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์๓ จุด และประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง
Ø บวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณโบราณสถานสันดอยเรือ
Ø บวงสรวงสักการะพระพิฆเนศ บริเวณโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
Ø บวงสรวงสักการะเจ้าพ่อขุนตาน ศาลด้านหน้าทางเข้าสถาบันคชบาลแห่งชาติ
Ø ประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอกณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าทางเข้าลานแสดงช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ
-                    วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานแสดงช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ วันที่ 11 มีนาคม 2562)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์